Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie Zarządu Powiatowego Platformy Obywatelskiej w Kętrzynie.

Zarząd Powiatowy Platformy Obywatelskiej w Kętrzynie zaprzeczył internetowym insynuacjom, że Platforma Obywatelska weszła w skład koalicji stanowiącej większość w Radzie Miasta Kętrzyna. "W rzeczywistości radni Krystian A. i Andrzej N. bez zgody władz statutowych Platformy Obywatelskiej, wbrew uchwale i stanowisku Platformy zagłosowali za 30% podwyżką podatków. 

Zarząd Platformy Obywatelskiej w Kętrzynie przyjął uchwałę oraz stanowisko w sprawie głosowania na sesji Rady Miasta Kętrzyna zobowiązujące członków Platformy Obywatelskiej do głosowania przeciwko podniesieniu podatków.

Apelował również do wszystkich radnych wywodzących się z innych ugrupowań by postąpili tak samo."

Uchwała Zarządu Koła Platformy Obywatelskiej w Kętrzynie przeciwko podwyższaniu podatków.

Radni Krystian A. i Andrzej N. współuczestniczyli potem w odwołaniu przewodniczącego i wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej w Kętrzynie, o czym pisaliśmy w tekstach:

4 płatne funkcje dla (niby)opozycji?

I tu się sprzedają. I tam się sprzedają.

"Kwestia niesubordynacji w/w radnych będzie wyjaśniana zgodnie z obowiązującym w naszej partii statutem - pisze dalej Zarząd Powiatowy PO w Kętrzynie.

Stanowisko władz PO w Ketrzynie było i jest od początku jasne.

NIE dla podwyżki podatków w wysokości 30 %.

NIE dla nieformalnych koalicji zawieranych bez wiedzy i zgody władz statutowych PO.

NIE dla koalicji bez porozumień programowych.

Platforma Obywatelska opiera się na idei demokracji, w której różnorodność ujęć nie osłabia siły oddziaływania, a zwłaszcza jej siły inspiracji. Wolność słowa, wolność decyzji, wolność wyboru jest prawem każdego z nas."

 

 

 

 

Spis treści