Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Tajemnicza sesja nadzwyczajna

Kilka dni przed Świętem Wielkanocnym burmistrz Ryszard Niedziółka niespodziewanie zawnioskował o sesją nadzwyczajną.

Powód? Zmiany w budżecie. 

Dlaczego w trybie nadzwyczajnym? Co się stało i co zwykły mieszkaniec może się z tego dowiedzieć? Na stronach internetowych Urząd Miasta Kętrzyn oraz Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta Kętrzyn oprócz ogłoszenia nie ma żadnego wyjaśnienia.

Czy i dlaczego Niedziółka utajnia powód zmiany budżetu?

Jak pamiętamy w dwa lata wcześniej Niedziółka ukrył przed mieszkańcami i radnymi fakt straty 14,3 milionów dofinansowania. Kilka miesięcy wcześniej ukrył przegraną sprawę sądową na 4 mln zł. Pomimo wniosków i pytań radnych i mieszkańców, Niedziółka do tej pory nie wyjaśnił, czy prawidłowo wniósł apelację i dlaczego nie złożył wniosku o kasację wyroku?

Wczoraj do skrzynki internetowej  nieznana osoba wrzuciła kilka dokumentów, które podobno otrzymali radni:

 

Ten lakoniczny wniosek Niedziółki budzi szereg pytań i wątpliwości:

Dlaczego podpisano niekorzystną umowę?

Dlaczego radni nie otrzymali:

- wyjaśnienia "zasad i warunków" przewidzianych w Umowie na przebudowę ul. Ogrodowej? 

- wniosku Wykonawcy o waloryzację?

- analizy obejmującej spełnienie "zasad i warunków"?

- opinii prawnej?

Jakie zaszły "przesłanki", aby ryzyko gospodarcze inflacji pokrywali mieszkańcy miasta?  

Przesłanka to przecież tylko: pretekst, przyczyna, przypuszczenie.

 

W innym dokumencie pokazano, komu zabrano pieniądze, aby dać je Wykonawcy. 

Niedziółka nieprawidłowo nazwał dokument "uzasadnienie", ponieważ to pismo pokazuje tylko zmiany dochodów i wydatków.

Uzasadnienia brak.

Gdzie są obliczenia, wskaźniki i dowody na zwiększenie kwoty?

Jaki zysk będzie miał Wykonawca z Lidzbarka Warmińskiego?

Jakie straty poniesie Miasto Kętrzyn, a w rzeczywistości mieszkańcy Kętrzyna, którzy zapłacą za to z własnych podatków?

Dlaczego Niedziółka nie przedstawił radnym żadnych wyliczeń finansowych i dowodów do podjęcia tej uchwały?

Czy burmistrz Niedziółka traktuje radnych jak bezwolne osoby do naciskania przycisków głosowania? 

 

 

 

 

Spis treści