Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

11 tysięcy zł za 1 posiedzenie dla członka rady nadzorczej?

Tylko przez 6 minut przedstawiał burmistrz Niedziółka wyniki 4 spółek komunalnych, podczas 54 sesji rady miejskiej, w dniu 28 kwietnia 2022 roku. Pokazał tylko 9 slajdów, po dwa dla każdej ze spółek i jeden slajd z ilością osób zatrudnionych w spółkach.

Na spółkę Komunalnik wypadło 2 minuty czasu i 2,25 slajdu.

Jakie były wyniki na działalności: Zakładu Oczyszczania i Zieleni, Zakładu Gospodarki Odpadami, Zakładu Sprzętu Transportu i Komunikacji Miejskiej, Zakładu Robót Drogowych i Budowlanych i Schroniska dla bezdomnych zwierząt, tego Niedziółka już nie powiedział?

Podobno poniesiono straty na komunikacji miejskiej?

Podobno jest nadwyżka na gospodarce odpadami?

Nie można tego sprawdzić, bo sprawozdania finansowego spółki Niedziółka mieszkańcom miasta nie udostępnił.

Co Niedziółka chce ukryć?

Dlaczego mieszkańcy płacą za dużo za odpady komunalne, tego też Niedziółka nie chciał wyjaśnić?

Radny Zbigniew Nowak zwrócił uwagę burmistrzowi, że w PGK Komunalnik 5 członków rady nadzorczej zarobiło 110 147 tys. zł. Zapytał, dlaczego odbyły się tylko 2 posiedzenia rady nadzorczej i podjęto tylko dwie uchwały?

Większość członków rady nadzorczej mieszka poza Kętrzynem, więc podatki od ich wynagrodzeń nie wpłyną do naszego miasta.

 

KBC

Wynagrodzenie roczne jednego członka rady nadzorczej wynosi średnio 110 147 zł ÷ 5 członków = 22 029 zł.

Jeżeli członek rady był tylko na dwóch posiedzeniach, to za jedno posiedzenie otrzymał 22 029 zł za rok ÷ 2 posiedzenia = 11 014,50 zł.

Komu burmistrz Niedziółka dał zarobić takie dniówki? Jak zwykle osobom spoza Kętrzyna: Jakubowska Agnieszka, Smoliński Grzegorz, Krasulski Piotr, Tobiszewski Maciej.

Prezes spółki zarabiał 156 867 zł rocznie, 13 072 miesięcznie, czyli 622 zł dziennie.

To jest żenujące, że burmistrz Niedziółka ukrywa przed mieszkańcami szczegółowe wyniki działalności spółek. Spółki działają za pieniądze mieszkańców, z płaconych przez mieszkańców podatków. Spółki wykonują usługi dla mieszkańców. Dostarczają wodę i ciepło, odbierają odpady ścieki. Zarządzają budynkami.

Mieszkańcy mają prawo wiedzieć, za co płacą i dlaczego jest tak drogo?  

 

 

 

 

Spis treści