Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Niedziółka dopiął swego.

Nie będzie pieniędzy

na zawody sportowe

siatkówki i piłki ręcznej.

(Sesja 53. Cz.3.)

Radny Rafał Rypina, podczas LIII Sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie, w dniu 5 kwietnia 2022 roku, zgłosił poprawkę do uchwały Nr XLVIII/360/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2022-2033, w związku z planowaną poprawką do zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2022.

Zmniejszenie wydatków o kwotę 40 500 zł, zapisanej w Dziale 750 Administracja Publiczna, Rozdział 75023 Urzędy Gmin

i jednocześnie

zwiększenie wydatków, w Dziale 926 Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska, Rozdział 92604 Oczyszczanie miast i wsi, z kwoty 50 000 zł na 90 500 zł [o kwotę 40 500 zł], na zadania statutowe MOSiR.

Zmiana związana jest z wnioskiem pani radnej, który zgłosiła na poprzedniej sesji, aby rozszerzyć Rok Granicy Kętrzyn o inne dyscypliny sportowe.

Granica Kętrzyn od początku swojej działalności była klubem wielosekcyjnym. Dlatego uważam ten wniosek za zasadny i proponuję zwiększyć kwotę na Rok Granicy Kętrzyn o 40 500 zł.

Radna Alicja Biała – Tam, tak naprawdę w tym harmonogramie cały czas są zawody piłki nożnej.  Można by było, dwie ewentualnie, zamienić [KBC: zabrać piłce nożnej] na piłkę ręczną bądź piłkę siatkową i wcale nie trzeba zwiększać budżetu.

Burmistrz Ryszard Niedziółka - Ja nie akceptuję takich wniosków ad hoc i popieram to, co pani radna Biała powiedziała, że sprawa jakby dotyczy tych pieniędzy, tej kwoty, która była wcześniej w budżecie zarezerwowana i ją ... żeby ją …

preview

KBC: W tym momencie transmisja wypowiedzi burmistrza została wyłączona. Kto to zrobił? Nie wiadomo? Może burmistrz nie umie obsługiwać tabletu? Może „cenzor” doszedł do wniosku, że burmistrz zaplątał się w swoje własne słowa?  

Radny Czesław Ćwik – Dokonujemy wyboru, czy wydamy ponad 40 tys. zł na firmę zewnętrzną [osobą fizyczną], która napisze wnioski na 3 inwestycje. Mogą to zrobić urzędnicy i wtedy zostaje ponad 40 tys. zł na sport, np. na siatkówkę i piłkę ręczną.

Zastępca Maciej Wróbel – (…) Zawarliśmy umowę zlecenie, nie z firmą zewnętrzną, tylko z osoba fizyczną, za kwotę 4 tys. zł miesięcznie. (...) Temat, tak jak byśmy dyskutowali, czy papier toaletowy jest w domu potrzebny?

Radny Zbigniew Nowak stwierdził, że inne samorządy nie mają takich umów z osobami z zewnątrz a ściągają więcej pieniędzy.

KBC

Burmistrz Niedziółka dopiął swego. Nie będzie pieniędzy na zawody sportowe siatkówki i piłki ręcznej.

Będą pieniądze dla „osoby” z innego miasta, która w ciągu 10 miesięcy napisze 3 wnioski? Będzie jej płacić 4 tysiące przez 10 miesięcy? Ile zapłacono jej w 2021 roku?

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Niedziółka „postarał się” o najmniejsze dofinansowanie na jednego mieszkańca wśród okolicznych miast i gmin.

Pisaliśmy o tym w poprzednim artykule Burmistrz popiera nieporządek i bałagan?

 

 

 

 

Spis treści