Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Czy rozliczenie ciepła do ogrzewania będzie zgodne z regulaminem Spółdzielni?

Spółdzielnia mieszkaniowa z Łodzi naliczyła właścicielom jednego z mieszkań 3,8 tys. złotych tytułem niedopłaty za centralne ogrzewanie.

Lokatorzy odmówili zapłaty i zakwestionowali wskazania podzielników. Za ogrzewanie cały czas płacili zaliczki większe niż wynoiosły średnie rachunki za podobne lokale.

Spółdzielnia pozwała ich do sądu.

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia, który rozpatrywał pozew, przypomniał, ze to wierzyciel musi udowodnić zasadność swojego roszczenia. Tymczasem spółdzielnia żądając ogromnej kwoty przedstawiła tylko wydruki z własnego systemu informatycznego i statut.

Nie dostarczono regulaminu opłat ani uchwał, według których są one ustalane. W tej sytuacji sąd nie miał możliwości ustalenia, czy opłaty zostały ustalone prawidłowo?

Sąd przypomniał, że do rozliczeń można użyć tak zwanych podzielników ciepła, które nie są w sensie technicznym i prawnym urządzeniami pomiarowymi. Jednak, by wskazywać się na ich odczyty, konieczna jest opinia techniczna o prawidłowości ich działania.

Takiego charakteru nie mają jednak opinie firmy zewnętrznej zajmującej się odczytem wskazań podzielników i rozliczeniem ciepła. Sąd zakwestionował nawet legalność rozliczenia w spółdzielni na podstawie podzielników, z powodu braku wewnętrznych uregulowań prawnych.

Źródło:https://expressilustrowany.pl/spoldzielnia-zazadala-od-lokatorow-doplat-za-cieplo-mieszkancy-zakwestionowali-podzielniki-ciepla-i-wygrali-w-sadzie/ar/c1-14116563

O nieprawidłowościach w rozliczeniach Spółdzielni pisaliśmy w tekście: Wnosimy o wstrzymanie działań Kuratora niezgodnych ze Statutem

 
 
 
 
 

Spis treści