Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Przekłamania i błędy w oświadczeniu Głuśca i Greń. Cz.2.

Przedstawiamy kolejny, trzeci błąd w oświadczeniu napisanym przez panią Natalię Greń i pana Krzysztofa Głuśca:

W związku z planowanymi głosowaniami uchwał korespondencyjnie Kancelaria we współpracy z członkami Rady Nadzorczej skierowała kolejne skargi do Sądu Okręgowego w Olsztynie, które skutkowały wtrzymaniem wykonania uchwał Zarządu.

Do Sądu Okręgowego w Olsztynie zostały skierowane dwa pozwy, a nie dwie skargi. To następny przykład błędu pani N. Greń oraz K. Głuśca, którym myli się skarga z pozwem.

Przed złożeniem pozwów zostały one przedstawione do konsultacji wszystkim członkom wybranym do nowej rady nadzorczej. Projekt pozwu otrzymała również pani N. Greń, wybrana do rady nadzorczej, jako jedyna posiadającego wykształcenie prawnicze(?) oraz K. Głusiec.

Pozwy zawierały dwa poważne błędy merytoryczne.

Ale pani Greń i pan Głusiec tych błędów nie zauważyli?

Błąd w projekcie pozwu przesłanym przez prawnika, dotyczył napisania o braku:

1. Uchwały o udzieleniu absolutorium członkom zarządu.  

Dlaczego prawnik napisał o braku uchwały o absolutorium? Przecież uchwały o udzieleniu absolutorium zostały ujęte w dwóch załącznikach do tego pozwu!

Informacja o głosowaniu uchwał na piśmie o udzieleniu członkom zarządu absolutorium znajduje się w załączniku „Zawiadomienie” oraz w załączniku „Uchwała Nr 30/2023” w sprawie zarządzenia głosowania na piśmie przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie.

Czy prawnik nie przeczytał załączników, które sam dołączył do  pozwu?

Czy tych załaczników nie przeczytał Głusiec?

Nie przeczytała pani Greń?

 

Drugi błąd w projekcie pozwu przesłanym przez prawnika, dotyczył napisania o braku:

2. Uchwały o wyborze rady nadzorczej.

Dlaczego prawnik uważa, że trzeba wybrać nową radę w 2023 r.?

Przecież nowa rada nadzorcza została wybrana we wrześniu 2022 r.

Jak N. Greń z wykształceniem prawniczym i K. Głusiec nie zauważyli tego oczywistego błędu? 

Czy N. Greń i K. Głusiec uważają, że ich wybór jest nieważny?

 

Te błędy natychmiast zauważył i opisał Stanisław Kulas. Uwagi przesłał bezzwłocznie prawnikowi.

Ale prawnik błędów nie poprawił.

Złożył pozew z błędami.

Dlaczego?

Informacje o błędach w złożonym pozwie Stanisław Kulas przedstawił później członkom nowej rady nadzorczej, obecnym na spotkaniu. Krzysztof Głusiec i Natalia Greń milczą o tych błędach w swoim oświadczeniu. Krytykują natomiast osobę, która te błędy wykryła. 

KBC

Postępowanie członków rady nadzorczej powinno być oparte o fakty i zgodne z przepisami prawa. Pisanie pozwu i oświadczeń z tak poważnymi błędami jest działaniem nieodpowiedzialnym i szkodliwym dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej. Równie szkodliwe jest ukrywanie tych błędów przed członkami Spółdzielni.

 

 

 

 

Spis treści