Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie ukrywają dokumenty? 

Po interwencji członków spółdzielni, w Związku Rewizyjnym SM RP w Warszawie, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pionier” w Kętrzynie opublikowała protokół z lustracji i wnioski polustracyjne. Okazało się jednak, że protokół nie zawiera załączników, które stanowią integralną część protokołu. Członek spółdzielni z Osiedla Sikorskiego Stanisław Kulas wystąpił 19 września 2017 r. z pismem do zarządy i rady nadzorczej:

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie

W imieniu członków spółdzielni mieszkaniowej wnoszę o umieszczenie na  stronie internetowej Spółdzielni załączników do „Protokółu z lustracji ustawowej Spółdzielni Mieszkaniowej „PIONIER” w Kętrzynie za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r.”

Z zapisów części końcowej protokołu w punkcie 2 na str. 214 wynika, że „Integralną część stanowią załączniki wyszczególnione w jego treści”. Z oświadczenia umieszczonego na końcu protokołu na str. 214 wynika, że „Po zapoznaniu się z treścią protokołu, zastrzeżeń odnośnie zgodności ustaleń zawartych w niniejszym protokole ze stanem faktycznym nie wnosimy”. Po czym następują podpisy zarządu spółdzielni i głównej księgowej.

Jednocześnie informuję, że„Protokole z lustracji pełnej działalności SM PIONIER, za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2013r.”, który umieścił na stronie internetowej poprzedni prezes zarządu, załączniki zostały dołączone do protokołu.

 

Nie wiadomo czy zawinił Prezes Książek, czy też Przewodniczący rady nadzorczej Piskorz? Dostali po jednym egzemplarzu protokołu, więc dlaczego opóźniali publikację? Dlaczego nie opublikowali załączników, pomimo wyraźnego zapisu w protokole, że „Integralną część stanowią załączniki wyszczególnione w jego treści”?

Czy członkowie spółdzielni powinni wysłać ich na kurs przestrzegania prawa? Spółdzielcy płacą im pieniądze, może nauczą się pracować?

 

 

 

 

  Kętrzyn bez cenzury  

Spis treści