Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

- Radny pan Zbigniew Nowak w swoim wywiadzie powiedział, że w przypadku dzierżawy przedszkoli, konieczny jest przetarg. (…) Ogłoszenie o dzierżawie nieruchomości Chrobrego 12, było ogłoszeniem „formalnym” bez wyjaśnienia jaka to nieruchomość i jaka działalność ma być tam prowadzona. Jeżeli jest wydane zarządzenie burmistrza o konieczności przetargu, to wydzierżawienie przedszkoli bez przetargu jest przekroczeniem uprawnień – powiedział 24 sierpnia, podczas posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, mieszkaniec miasta Stanisław Kulas.

Przewodnicząca Komisji Wioletta Czech – Panie burmistrzu, proszę o odpowiedź.

Burmistrz Ryszard Niedziółka – Ja na takie pytania od dzisiaj będę odpowiadał „pomidor”. Nie będę się powtarzał.

Przewodnicząca Wioletta Czech – Czyli będą różne „pomidory” panie burmistrzu?

Te „pomidorowe” odpowiedzi burmistrza miały miejsce podczas rozpatrywania skargi mieszkańca Kętrzyna pana D. P. na burmistrza miasta Kętrzyn.

Pod koniec posiedzenia komisji, w punkcie „Informacje, zapytania i wolne wnioski” mieszkaniec miasta Stanisław Kulas zapytał:

– Kto będzie prowadził te dwa sporne przedszkola od 1 września? Czy jest już podpisana umowa?

Burmistrz Ryszard Niedziółka „Pomidor”.

Przewodnicząca Wioletta Czech – O!? A może pan burmistrz się przemoże? (…)

 

 

Pojechał burmistrz na wieś do rolników. Aby namówić gospodarzy do wstąpienia do partii długo przemawiał a następnie zwiedzał gospodarstwo i z konieczności wstąpił do chlewni, gdzie również robiono mu zdjęcia. Redaktor gazetki miejskiej razem z fotografem długo zastanawiali się nad tytułem artykułu. „Burmistrz z sąsiedzką wizytą”? Zbyt oklepane … „Burmistrz w chlewie”? Niepoważnie …

W następnym numerze, na pierwszej stronie, ukazał się artykuł: „Burmistrz przedstawia program partii” a pod zdjęciem podpis: „Burmistrz wśród świń. Ostatni z lewej”.

Urząd miasta ogłosił, dla urzędników, konkurs dowcipów o burmistrzu.

Trzecia nagroda       - nagana.

Druga nagroda         - pozbawienie premii.

Pierwsza nagroda    - wyrzucenie z pracy.

 

 

Spis treści