Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Publikujemy treść pisma, przedstawionego przez mieszkańca Kętrzyna, na 31 sesji RM w dniu 15 grudnia 2016 r. Konsekwentnie, od listopada 2016 r., na sesjach rady miejskiej, sprzeciwia się on podwyżce cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. 

Zespół redakcyjny 

 

Szanowni Radni, Panie Burmistrzu, Szanowni Mieszkańcy Kętrzyna

Na poprzedniej sesji zakwestionowałem zasadność podwyżki cen dostarczania wody i odprowadzania ścieków. W trakcie dyskusji prosiłem o dane finansowe potrzebne do analizy, ponieważ te dane, które dostali radni są niepełne i zawierają błędy w analizie kosztów.

Wzywam Burmistrza Kętrzyna do spełnienia obietnicy, którą złożył publicznie na poprzedniej sesji, że zorganizuje moje spotkanie z Prezesem i Radą Nadzorczą w celu wyjaśnienia czy podwyżka była celowa. Wyjaśnienie tej podwyżki jest ważne, ponieważ dotyczy opłat, które odczują wszyscy mieszkańcy Kętrzyna a uważam, że nie mogą oni ponosić niepotrzebnych kosztów.

Ponadto proszę Radę Miasta o zwrócenie uwagi panu Burmistrzowi, aby nie odnosił się do wypowiedzi radnych i mieszkańców w sposób niegrzeczny i agresywny, ponieważ radni występują w interesie mieszkańców. Zwracam także uwagę, że wypowiedź Pana Burmistrza „Pan po prostu kłamie i Pan nie wie” jest nielogiczna.

Stanisław Kulas 

Mieszkaniec Kętrzyna

Spis treści