Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Wniosek członka Spółdzielni

do

Ministra Sprawiedliwości

Stanisław Kulas, członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, interwent uboczny w sprawie I C 1026/22 przed Sądem Okręgowym w Olsztynie,

wysłał w dniu 5 stycznia 2024 roku wniosek do Ministra Sprawiedliwości.

 

Adam Bodnar

Minister Sprawiedliwości

Prokurator Generalny

Szanowny Panie Ministrze !

Wnoszę o interwencję w sprawie postanowienia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Wydział I Cywilny, z dnia 21 listopada 2023 roku, w sprawie o sygn. akt. I ACz 608/23, z powództwa Jarosława S_______ przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie, o uchylenie uchwał organu spółdzielni, na skutek zażalenia radcy prawnego [Spółdzielni] Pawła  Sobczaka  na pkt 4 postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 4 lipca 2023 r., sygn. akt I C 1026/22.

Sąd postanowił umorzyć postępowanie zażaleniowe, ponieważ pełnomocnik pozwanej skutecznie cofnął zażalenie.

Z telefonicznej informacji automatycznej, z dnia 4 i 5 stycznia 2023 roku, wynika że sprawa została zakończona w dniu 21 listopada 2023 roku.

Z telefonicznej informacji uzyskanej, w dniu 4 stycznia 2023 roku, w Biurze Obsługi Interesantów, wynika że nie wysłano Postanowienia stronom sprawy i nie odesłano akt do Sądu Okręgowego w Olsztynie, ponieważ „jest dużo zażaleń”.

Szanowny Panie Ministrze !

W dużym skrócie przedstawię najważniejsze dokumenty. W wyniku błędnego postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 20 września 2022 r. (Zał. 1), w sprawie z powództwa Jarosława S_______ przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, sygn. akt. I C 1026/22, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Pionier” w Kętrzynie, została pozbawiona organu nadzoru i kontroli, czyli rady nadzorczej wybranej podczas walnego zgromadzenia członków Spółdzielni w dniach 5, 6, 7, 8 i 9 września 2022 roku.

Postanowienie to zostało uchylone, przez innego sędziego, w dniu 11 kwietnia 2023 roku (Zał. 2).

W dniu 28 sierpnia rezygnację z funkcji członka zarządu Spółdzielni złożyła pani Aneta Nahorna.

Z dniem 31 października 2023 roku rezygnację z funkcji prezesa zarządu złożył pan Arkadiusz Książek.

Od dnia 1 listopada 2023 roku Spółdzielnia nie ma zarządu, w wyniku rezygnacji dwojga, z trzech członków.

Spółdzielnia nie ma składu rady nadzorczej (kadencji 2017 – 2022), wymaganego do uzupełnienia składu zarządu, w wyniku rezygnacji większości członków rady w maju 2023 roku.

Od dnia 1 listopada 2023 roku Spółdzielnia nie ma również kuratora w wyniku „postępowania” prezesa zarządu przed rezygnacją z funkcji.

Od września 2022 roku Spółdzielnia nie ma prawidłowo wybranej rady nadzorczej. Powodem tej sytuacji jest błędne postanowienie Sądu z dnia 20 września 2022 roku, a następnie przewlekłość procedury sądowej.

Szanowny Panie Ministrze !

W imieniu ponad 7 tysięcy członków Spółdzielni, właścicieli ponad 5 tysięcy mieszkań proszę o interwencję w celu przyśpieszenia wysłania Postanowienia stronom sprawy oraz odesłania akt do Sądu Okręgowego w Olsztynie.

Pozwoli to na przywrócenie Spółdzielni jej organów i uporządkowanie spraw gospodarczych, w tym zaległego rozliczenia kosztów ogrzewania, kosztów podgrzania wody oraz uchwalenia planu i rozpoczęcia zaległych remontów.

W przypadku konieczności dodatkowych wyjaśnień i przesłania kopii dokumentów sprawy o sygn. akt I C 1026/22, proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Stanisław Kulas

Załączniki:

1) Postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wstrzymania 4 uchwał walnego zgromadzenia we wrzesniu 2022 r. 

2) Postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 11 kwietnia 2023 r. uchylające wstrzymanie 4 uchwał walnego zgromadzenia we wrzesniu 2022 r. czyli przywracające wybór rady nadzorczej. 

3) Postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zażalenia, sygn. akt I Cz 133/22 na postanowienie z dnia 20 września 2022 r. ws wstrzymania 4 uchwał walnego zgromadzenia.

4) Postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 4 lipca 2023 r.

 

 

 

 

Spis treści