Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Mamy Prawo Decydować !!

Członkowie Spółdzielni muszą mieć prawo do bieżącej kontroli wszystkich kosztów przypadających na swoje mieszkanie, a szczególnie faktur dotyczących: remontów, eksploatacji, podgrzania wody, ogrzewania mieszkań.

W tym celu należy wprowadzić do Statutu SM Pionier zmiany, które dadzą członkom Spółdzielni prawo, aby:

Utworzyć Rady Mieszkańców Budynku z prawem kontroli faktur i obciążeń finansowych dotyczących budynku.

Powołać Rady Osiedla, które będą kontrolowały faktury i obciążenia finansowe swoich osiedli.

Wprowadzić kadencję dla członków zarządu (1 do 3 lat), w celu skutecznego egzekwowania odpowiedzialności.

Odwołać podczas walnego zgromadzenia członka zarządu działającego niezgodnie z interesem Spółdzielni.

Uczestniczyć w posiedzeniach rady nadzorczej w przypadku rozpatrywania spraw dotyczących budynku lub osiedla.

Należy raz na zawsze skończyć z ukrywaniem faktur i obciążeń finansowych przed członkami naszej  Spółdzielni  Mieszkaniowej!

Naszej Spółdzielni, bo to my jesteśmy jej właścicielami!

 

 

 

 

Spis treści