Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

      Przedstawiamy następne pismo skierowane do Burmistrza Miasta K. i do wiadomości Rady Miejskiej w K.:

   "W związku z ciągle pogarszającą się sytuacją finansową Spółki P. „K.” Sp. z o.o. w K. i niejednoznaczną odpowiedzią burmistrza z dnia 12 marca 2019 r., ponownie wnioskuję o niezwłoczne dokapitalizowanie Spółki kwotą 1`000`000 zł zaplanowaną  w budżecie Miasta K. na 2019 rok. Wg posiadanych przeze mnie informacji, dokapitalizowanie miało nastąpić w styczniu 2019 r., niezwłocznie po uchwaleniu budżetu miasta.

   W dalszym ciągu wnioskuję o zmianę w budżecie i dodatkowe dokapitalizowanie spółki kwotą wynikająca z rzeczywistych kosztów wykonania prac na rzecz Gminy Miejskiej K. przy budowie stadionu miejskiego oraz rzeczywistych kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Na Pańskie insynuacje, zawarte w ostatnim akapicie odpowiem oddzielnym pismem."

 

   Redakcja KBC, w imieniu pracowników spółki, zadaje pytania:

   Czy burmistrz rozumie, że dalsze wstrzymywanie dokapitalizowania spółki komunalnej grozi brakiem pieniędzy na wynagrodzenia? Czy burmistrz wyciągnął wnioski z wypowiedzi osób, przedstawiających takie zagrożenie, podczas sesji rady miejskiej?

 

 

Spis treści