Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Walne Zgromadzenie w Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedla Moniuszki, w środę 31 maja 2017 r., decyduje o kierunkach działalności spółdzielni. Czy podejmie uchwałę, że mieszkańcy osiedla sfinansują, dla 6 budynków na ul. Słowackiego i Wilczej,  kotłownie gazowe i ocieplenie za ponad 2 miliony złotych? Mieszkają tam wiceprezesi spółdzielni, którzy przedstawiali radzie nadzorczej wnioski gdzie obiecywali dofinansowanie 85%? Spółdzielnia miała zapłacić tylko 430 tys. zł? Ale spółdzielnia złożyła wnioski o dofinansowanie tylko na 240 tys. zł? W proponowanej uchwale ani słowa o dofinansowaniu? Spółdzielcy z Moniuszki zapłacą ponad 2 miliony?

Czy spółdzielcy, w tym bezrobotni i emeryci, sfinansują wiceprezesom drogie kotłownie i ocieplenie? Jeśli tak, to Osiedle Moniuszki przeznaczy cały fundusz remontowy z 2,5 lat na te kotłownie? Skorzysta spółdzielcza elita, zapłacą biedni?

 

 

 

   Kętrzyn bez cenzury  

 

Spis treści