Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Wniosek o wykreślenie byłego prezesa, z rejestru KRS, odrzucony?  

Sytuacja prawna SM Pionier. Cz. 5

Spółdzielnia mieszkaniowa Pionier w Kętrzynie złożyła 1 listopada 2023 r., w dniu Wszystkich Świętych, wniosek o wykreślenie prezesa zarządu Arkadiusza K. z rejestru KRS.

Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zażądał od radcy prawnego Spółdzielni, pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd Spółdzielni. 

Radca dostarczył pełnomocnictwo podpisane wcześniej, jeszcze wtedy gdy było 3 członków zarządu Spółdzielni. 

Sąd KRS wezwał Spółdzielnię do uzupełnienia składu zarządu.

Ponieważ spółdzielnia nie uzupełniła składu zarządu (z powodu braku pełnego składu rady nadzorczej, o czym Sąd wiedział wcześniej z rejestru KRS), Sąd KRS postanowił odrzucić wniosek o wykreślenie prezesa z rejestru KRS, pomimo tego że w dokumentach rejestru KRS znajduje się rezygnacja prezesa z dniem 31 października 2023 r. 

Dlaczego Sąd KRS odrzucił wniosek

o wykreślenie byłego prezesa, z rejestru KRS?

Sąd prawdopodobnie uznał, że dostarczone pełnomocnictwo podpisane przez 3 członków zarządu Spółdzielni, było ważne tylko do 31 października 2023 r., ponieważ w tym dniu było jeszcze dwóch członków zarządu.

W dniu 1 listopada pełnomocnictwo straciło ważność. Według niektórych interpretacji prawnych, udzielone wcześniej pełnomocnictwo jest dalej ważne tylko do spraw w toku, a nie do nowo wszczynanych spraw.

Czy postępowanie byłego prezesa, to kolejne z jego wielu szkodliwych działań? Gdyby wniosek został prawidłowo złożony w październiku prezes zarządu byłby wykreślony z KRS.

Poprzednio gdy rezygnację, w dniu 29 sierpnia 2023 r., złożyła członkini zarządu - główna księgowa, wniosek wysłano w tym samym dniu.

Teraz gdy rezygnację złożył, w dniu 18 października 2023 r., prezes zarządu, była ona ukrywana przed członkami Spółdzielni, a wniosek o wykreślenie został złożony dopiero w listopadzie, gdy pełnomocnictwo nie było już ważne. 

Czy była to nieznajomość prawa byłego prezesa Arkadiusza K., czy jego kolejne szkodliwe działanie przeciwko członkom Spółdzielni?

Stanisław Kulas 

[ Interwent uboczny w sprawie  I C 1026/22  dotyczącej uchwał  Walnego Zgromadzenia w 2022 r.]   [ Powód w sprawie I C 862/23 o unieważnienie pisemnego Walnego Zgromadzenia w 2022 r.] [Wnioskodawca w sprawie  OL. VIII Ns - Rej. KRS 14109/23/012 o ustanowienie kuratora dla S. M.]

 

 

 

 

Spis treści