Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Publikujemy, umieszczone na stronie internetowej  

https://www.facebook.com/StowarzyszenieMieszkancowMPW

 Wnioski wykonania remontów 

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zamontowaniu grzejników z opomiarowaniem, w łazienkach wyposażonych w grzejniki rurowe nieopomiarowane. Wykonanie prac finansowane będzie z funduszu remontowego.

Uzasadnienie: Grzejniki z opomiarowaniem zmniejszą koszty ogrzewania i zapewnią sprawiedliwsze rozliczenie ciepła dla poszczególnych mieszkań.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o wykonanie zmian w instalacji centralnego ogrzewania, finansowanych z funduszu remontowego, polegających na zmianie części instalacji i obiegu czynnika grzewczego, tak, aby energia cieplna była dostarczana w sposób ciągły do rur pionowych doprowadzających ciepło do kaloryferów w pokojach mieszkań oraz zmianie mocy grzejników, poprzez zmniejszenie ilości żeberek kaloryfera, uzgodnioną z mieszkańcami mieszkań.

Uzasadnienie: Prace te przywrócą poprzedni obieg w instalacji cieplnej, poprawią stan zabezpieczenia budynku przed wyziębieniem i zmniejszą koszty ogrzewania.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zamontowaniu, w każdym budynku mieszkalnym spółdzielni, wymienników ciepła i liczników dostarczonego ciepła w celu prawidłowego rozdzielenia kosztów ogrzewania. Wykonanie prac finansowane będzie z funduszu remontowego.

Uzasadnienie: Opomiarowanie budynków zapewni prawidłowe rozliczania kosztów ogrzewania.

• Wnosimy o podjęcie uchwały o zamontowaniu, na pisemne żądanie członka spółdzielni użytkującego lokal, czujników tlenku węgla, gazu i dymu z alarmem lokalnym i alarmem centralnym oraz wymianie niesprawnego podgrzewacza wody, zasilanego gazem na nowy bardziej bezpieczny i ekonomiczny. Zakup i montaż urządzeń, zmierzające do podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców lokalu, finansowane będą z funduszu remontowego.

Uzasadnienie: Zakup i montaż urządzeń zabezpieczy mieszkańców przed zatruciami gazami niebezpiecznymi dla zdrowia i życia.

 

Od redakcji KBC: Każdy członek spółdzielni mieszkaniowej ma wybór; przyjść na Walne Zebranie i zagłosować za potrzebnymi remontami lub zostać w domu i coraz więcej płacić na innych. 

Spis treści