Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Którędy powinna przebiegać obwodnica Kętrzyna?

W sierpniu 2021 roku przedstawiono do konsultacji wersję przebiegu obwodnicy Kętrzyna datowaną na kwiecień 2021 r.

Po uzasadnionych protestach mieszkańców miejscowości Trzy Lipy, wersja została skierowana do poprawki. Obecnie, od 26 kwietnia 2022 roku, na stronie internetowej Urzędu Miasta Kętrzyn, prezentowana jest "Aktualizacja projektu obwodnicy Miasta Kętrzyn" obejmująca zmianę przebiegu drogi.

Urząd miasta nie poinformował mieszkańców Kętrzyna i Gminy Kętrzyn, czy jest to wersja ostateczna, czy wersja do konsultacji?

Z racji pełnionych funkcji zawodowych i piastowanych stanowisk, tak w życiu zawodowym (częste delegacje i wyjazdy służbowe) oraz prywatnym, przejechałem sporo kilometrów - zarówno w Polsce jak i kilkunastu krajach europejskich. Przez 10 lat pracując, jako zastępca dyrektora technicznego w PKS, parokrotnie uczestniczyłem w wizjach lokalnych po zdarzeniach z udziałem pojazdów należących do przedsiębiorstwa. W ocenie zdarzenia zawsze uwzględniana była jakość infrastruktury drogowej - w tym jej intuicyjność w korzystaniu przez uczestników ruchu. Z mojego doświadczenia wynika, że obie wersje mają sporo wad, które utrudnią korzystanie z obwodnicy.

Czym kierowali się projektanci utrudniając wjazdy i zjazdy na obwodnice?

Czym kierowali się prowadząc ją blisko rozlewiska Wopławki i narażając budowę na słuszne protesty ekologów?

Aby uzyskać odpowiedzi na te pytania, przesłałem projekt przebiegu obwodnicy do konsultacji, zaangażowanemu w sprawy transportu i infrastruktury komunikacyjnej w Kętrzynie, specjaliście transportu - znanemu jako społecznik Pan M, który już wielokrotnie wypowiadał się na temat  przebiegu obwodnicy. Opinia doświadczonego w modelowaniu i organizacji ruchu eksperta, okazała się druzgocząca. 

Otrzymałem również szkic, który pokazuje trasę korzystniejszą dla mieszkańców i kierowców. 

Dlaczego ten projekt jest lepszy?

Który odcinek obwodnicy powinien być zbudowany w pierwszej kolejności?

Na te pytania odpowiemy niebawem.

Stanisław Kulas

 

KBC

O planowanej obwodnicy Kętrzyna pisaliśmy w artykułach:

Spotkanie konsultacyjne w sprawie przebiegu drogi - obejście Kętrzyna.

Obwodnica” dla ubogich?

Jedna obwodnica, to wiele korzyści.

 

 

 

 

Spis treści