Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Burmistrz i zastępca 

nie przyszli

na 79 Sesję Rady Miejskiej

Porządek obrad przewidywał miedzy innymi:

Pkt. 4. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie z kontroli pn.: Analiza i ocena gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn w 2023r.

Pkt. 5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kętrzynie z działalności w III kwartale 2023 roku.

Pkt. 12. Wolne wnioski, informacje, oświadczenia.

Po otwarciu sesji, na wniosek (nieobecnego na sesji) burmistrza, do porządku obrad wprowadzono dwie uchwały dotyczące osób objętych programem posiłek w szkole i w domu.

Po 15 minutach padły pytania o przyczyny nieobecności burmistrza i zastępcy?

Ogłoszono 10 min przerwy w celu rozpoczęcia poszukiwań burmistrza i zastępcy.

Po 10 minutach sesję wznowiono.

Burmistrza i zastępcy nie odnaleziono.

Mieszkańcy Kętrzyna planowali zapytać burmistrza:

W punkcie 4. 

Jakie są przyczyny zawyżonych opłat za odpady komunalne?

Jakie są przyczyny zwiększenia kosztów w Komunalniku?

Dlaczego burmistrz nie wykonał działań potrzebnych do obniżenia opłat?

W punkcie 5.

Jak powołanie, obcych mieszkańców do rad nadzorczych spółek komunalnych, wpłynęło na słabszy nadzór spółek?

Jak wpłynęło to zwiększenie kosztów i zwiększenie opłat mieszkańców?

W punkcie 12. 

Jakie działania podjął burmistrz w celu wyjaśnienia wysokich kosztów Komecu?

Wysokich kosztów remontu biura?

Wysokich cen płaconych za miał węglowy?

 

Kto zwróci mieszkańcom pieniądze,

za nadmierne koszty ciepła

do pogrzania wody i ogrzewania mieszkań?

 

Ale zapytać burmistrza nie mogli, 

ponieważ na sesji go nie było.

Dlaczego?

Nie wiadomo?

Pozostaje pytania wysłać lub zaczekać do następnej sesji.

 

 

 

 

Spis treści