Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

27 marca 2017 roku

  Popisy oratorskie, nadużywanie obcych wyrazów i posługiwanie się cytatami bez znajomości tekstu pierwotnego cechuje ludzi o skłonnościach do demagogii i czasami prowadzi do śmieszności.

  Mieliśmy z tym do czynienia 29 grudnia na trzydziestej drugiej sesji Rady Miasta, na której uchwalano budżet na 2017 rok. Burmistrz Miasta Krzysztof Hećman jak zwykle, w zacietrzewieniu, dyskutując z radnymi opozycji, powiedział: Gdybym zwątpił (…) a to nic bym nie zrobił, a byłbym, (…) jako ten bęben pusto brzmiący. Gdy z sali padła podpowiedź radnych z koalicji burmistrzowskiej: cymbał, cymbał”, burmistrz poprawił swoją wypowiedź: byłbym, jako ten cymbał pusto brzmiący”. 

  Cytat, na który niefortunnie powoływał się Burmistrz Hećman pochodzi z listu Apostoła Pawła do Koryntian (znanego, jako Hymn o miłości): Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.” Cytaty i porównania to broń obosieczna i bywa, że ośmieszą skłonnego do patosu mówcę.

"eska"innocent

Spis treści