Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Kętrzyn, 2021-01-26

Stanisław Kulas, mieszkaniec Kętrzyna

Wiceprezes Stowarzyszenia Mieszkańców

 

Pytania do burmistrza miasta Ryszarda Niedziółki, wystosowane w związku zaproszeniem do składania pytań, zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kętrzynie, w dn. 15-01-2021 r., https://www.facebook.com/miasto.ketrzyn  (Źródło zdjęć) 

1. Kilkakrotnie występowałem, do burmistrza, o zapewnienie mieszkańcom udziału w sesji rady miejskiej, w trybie zdalnym, z powodu zagrożenia koronawirusem. Taki udział zapewnia wiele samorządów lokalnych, w tym Starosta Kętrzyński. Taką możliwość mają radni i urzędnicy miejscy. Również burmistrz i zastępca uczestniczą w sesjach w trybie zdalnym.

a) Dlaczego burmistrz cały czas odmawia tej możliwości mieszkańcom?

b) Czy burmistrz boi się pytań i wystąpień mieszkańców?

c) Czy burmistrz ukrywa informacje przed mieszkańcami?

2. Do obliczeń ceny za odpady komunalne burmistrz przyjął dane o ilości odpadów z miast z całej Polski o wysokiej ilości odpadów na jednego mieszkańca.

a) Z danych dostępnych w internecie wynika, że w kilku przypadkach dane są inne niż przyjęte przez burmistrza. Dlaczego burmistrz odmawia udostępnienia danych, które przyjął?

b) Czy burmistrz weryfikował te dane?

c) Dlaczego, do analizy ceny, burmistrz nie przyjął danych o ilości odpadów z miast położonych w naszym województwie, w pobliżu Kętrzyna?

d) Średnia ilość odpadów na jednego mieszkańca w Polsce to około 315 kg/osobę rocznie. W województwie warmińsko - mazurskim jeszcze mniej. Do obliczeń przyjął pan 404 kg osobę rocznie. Czy burmistrz przyjął zawyżoną ilość, aby mieszkańcy więcej płacili?

e) Do obliczeń burmistrz założył 404 kg rocznie. Z tabeli, którą burmistrz przedstawił w lutym 2020 roku, po podzieleniu ilości odpadów przez ilość mieszkańców, wychodzi 413 kg rocznie. Skąd ta różnica?

f) Czy to był błąd, czy zamierzona „pomyłka”?

g) Jeżeli jest to błąd to, dlaczego burmistrz nie sprostował błędu i nie obniżył ceny odpadów?

3. Trzy niepubliczne przedszkola prowadzi zarobkowo jedna osoba. Dwa przedszkola oddał burmistrz, bez przetargu, wbrew obowiązującym lokalnym przepisom prawa.

a) Dlaczego burmistrz złamał obowiązujące zarządzenie burmistrza?

b) Dlaczego burmistrz nie zastosował się do stanowiska rady miejskiej, aby ogłosić przetarg?

c) Jakie powiązania istnieją pomiędzy dyrektorką przedszkola a zastępcą burmistrza?

d) Jakie powiązania istnieją pomiędzy dyrektorką przedszkola a burmistrzem?

e) Jakie straty poniosło miasto z powodu nieogłoszenia przetargu?

f) Ile na tych trzech przedszkolach zarabia jedna osoba ta, która je dzierżawi?

 

 

 

 

Spis treści