Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Kiedy zostaną udostępnione wyniki lustracji Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie? Pytał o to Stanisław Kulas, członek spółdzielni, który następnie 14 sierpnia wystąpił  z wnioskiem do spółdzielni:

 

"Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie

Do wiadomości: Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie

W imieniu członków spółdzielni wnoszę o umieszczenie, na  stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier”, „Wystąpienia polustracyjnego” (listu polustracyjnego), który spółdzielni otrzymała po sporządzeniu „Protokółu z lustracji pełnej działalności SM PIONIER, za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2013 r.” (Protokół jest dostępny na stronie internetowej w formacie PDF a wystąpienie nie zostało umieszczone).

Wnoszę także o umieszczenie na  stronie internetowej Spółdzielni „Wystąpienia polustracyjnego” (listu polustracyjnego) i  „Protokółu z lustracji pełnej działalności SM PIONIER” przeprowadzonej w 2017 r. Lustracja została zakończona a członkowie spółdzielni nie zostali powiadomieni o jej wynikach. Członkowie spółdzielni ponoszą koszty utrzymania spółdzielni i mają prawo do zapoznania się z pełnymi wynikami działalności spółdzielni w tym z wynikami finansowymi i sposobem wydatkowania pieniędzy spółdzielców."

O problemie z dostępem do wyników lustracji powiadomił również 25 sierpnia Związek Rewizyjny, który dokonywał lustracji:

"Dr Jerzy Jankowski 

Prezes Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP
 
Proszę o interwencję w sprawie publikacji „Wystąpienia polustracyjnego” (listu polustracyjnego) i  „Protokółu z lustracji pełnej działalności SM PIONIER”. W załączeniu korespondencja wysłana do SM "Pionier" w Ketrzynie.
Stanisław Kulas, członek SM "Pionier" w Ketrzynie."
 
Zarząd spółdzielni twierdzi, że protokół będzie umieszczony na stronach internetowych dopiero po spotkaniu z lustratorami i radą nadzorczą a członkowie mogą zapoznać się z protokółem w spółdzielni. Ile czasu trzeba aby przeczytać i przeanalizować 200 stron protokółu? Czy trzeba na to wziąć 1 lub 2 dni urlopu? Przecież lustracja służy do kontroli postępowania zarządu i rady. Jest to prawo członków spółdzielni.
 
Dlaczego zarząd i rada(?) utrudniają dostęp do tego protokółu i opóźniają publikację w internecie?
 
Czy boją się ujawnienia informacji zawartych w protokóle z lustracji?
Foto: www.computerworld.pl
 

 

 

  Kętrzyn bez cenzury  

 
 

Spis treści