Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Niedziółka przegra

następne wybory.

Cz.1.

Rozpoczęły się przygotowania do przyszłorocznych wyborów samorządowych. Z dostępnych na dzisiaj informacji wynika, że weźmie w nich udział 4 kandydatów na burmistrza:

A) Z.O. – znany i ceniony przez pracowników przedsiębiorca, wieloletni radny powiatu.

B) R.R. – wieloletni radny miasta Kętrzyn, były przewodniczący rady miejskiej.

C) K.H. - były burmistrz Kętrzyna obecnie zastępca burmistrza Bartoszyc.

D) R.N. – były starosta a obecnie burmistrza Kętrzyna.

E) (?)

Który z nich ma największe szanse?

To zależy od poparcia Komitetów Wyborczych Wyborców - KWW, wystawiających kandydatów na przyszłorocznych radnych:

1) KWW obecnego starosty.

2) KWW PiS.

3) KWW PO.

4) KWW PSL.

5) KWW SLD (?)

6) KWW obecnego burmistrza.

7) KWW K-2000.

8) KWW(?)

Znaki zapytania postawiono przy ugrupowaniach, które jeszcze rozważają, czy wystawią swoich kandydatów z własnych KWW, czy z innych?

Z dotychczasowych informacji wynika, że 2-3 KWW nie wystawią swoich kandydatów. Od tego, kogo poprą w wyborach na burmistrza zależy wyniki wyborów w pierwszej turze.

W drugiej turze będzie jeszcze ciekawiej, bo 4-6 KWW będą bez swoich kandydatów  

Uszeregowani zostali według kolejności, na podstawie:

- codziennych wypowiedzi mieszkańców (sonda uliczna)

- analizy szans 4 znanych kandydatów na burmistrza,

z których wynika, że:

- największe szanse ma wybór ma kandydat A), czyli Z.O.,

- marne szanse ma kandydat D), czyli R.N.

Dlaczego?

Żadne z poważnych ugrupowań, które wystawiają własnych kandydatów na burmistrza nie chce rozmawiać o drugiej turze wyborów z R.N.

On nie dotrzymuje słowa mówią:

Gdy był starostą to zerwał porozumienie z poprzednim burmistrzem K.H.

K.H. wziął R.N. na listę do rady powiatu. Potem zrobił go starostą.

R.N. nie dotrzymał ustaleń i „zerwał” ustalenia.

R.N. został potem kandydatem na burmistrza i wystąpił przeciwko K.H.

Został burmistrzem w drugiej turze dzięki poparciu PiS.

Jak się „odwdzięczył” dla PiS?.

Najpierw stracił 14 milionów dofinansowania a

w 2021 zerwał „ustalenia”

dobierając sobie radnych „podpieraczy”.

 

Jak rozłoży się poparcie innych KWW (1-8)

dla kandydatów na burmistrza (A-D)?

Możliwych jest 6 kombinacji: A-B, A-C, A-D, B-C, B-D, C-D.

Jakie będą wyniki w tych kombinacjach?

Przedstawimy to w następnych częściach analizy przedwyborczej.

KBC-SK

 

 

 

 

Największa podwyżka w Osiedlu Sikorskiego Cz.A, 154 %.
 
 
Stowarzyszenie Mieszkańców "Mieszkam - Płacę - Wymagam" 
opublikowało na swojej stronie internetowej
kolejną tabelę:

Wcześniej, 16 marca 2022 roku, w artykule: 

Wysokie podwyżki opłat w Spółdzielni Mieszkaniowej "Pionier" w Kętrzynie. Osiedle Sikorskiego, Cz. A.

publikowana była tabela podwyżek, zawierającą eksploatację nieruchomości, eksploatację mienia spółdzielni i fundusz remontowy.

 

 

 

 

 

Niedziółka dopiął swego.

Nie będzie pieniędzy

na zawody sportowe

siatkówki i piłki ręcznej.

(Sesja 53. Cz.3.)

Radny Rafał Rypina, podczas LIII Sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie, w dniu 5 kwietnia 2022 roku, zgłosił poprawkę do uchwały Nr XLVIII/360/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kętrzyn na lata 2022-2033, w związku z planowaną poprawką do zmian w budżecie miasta Kętrzyn na rok 2022.

Zmniejszenie wydatków o kwotę 40 500 zł, zapisanej w Dziale 750 Administracja Publiczna, Rozdział 75023 Urzędy Gmin

i jednocześnie

zwiększenie wydatków, w Dziale 926 Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska, Rozdział 92604 Oczyszczanie miast i wsi, z kwoty 50 000 zł na 90 500 zł [o kwotę 40 500 zł], na zadania statutowe MOSiR.

Zmiana związana jest z wnioskiem pani radnej, który zgłosiła na poprzedniej sesji, aby rozszerzyć Rok Granicy Kętrzyn o inne dyscypliny sportowe.

Granica Kętrzyn od początku swojej działalności była klubem wielosekcyjnym. Dlatego uważam ten wniosek za zasadny i proponuję zwiększyć kwotę na Rok Granicy Kętrzyn o 40 500 zł.

Radna Alicja Biała – Tam, tak naprawdę w tym harmonogramie cały czas są zawody piłki nożnej.  Można by było, dwie ewentualnie, zamienić [KBC: zabrać piłce nożnej] na piłkę ręczną bądź piłkę siatkową i wcale nie trzeba zwiększać budżetu.

Burmistrz Ryszard Niedziółka - Ja nie akceptuję takich wniosków ad hoc i popieram to, co pani radna Biała powiedziała, że sprawa jakby dotyczy tych pieniędzy, tej kwoty, która była wcześniej w budżecie zarezerwowana i ją ... żeby ją …

preview

KBC: W tym momencie transmisja wypowiedzi burmistrza została wyłączona. Kto to zrobił? Nie wiadomo? Może burmistrz nie umie obsługiwać tabletu? Może „cenzor” doszedł do wniosku, że burmistrz zaplątał się w swoje własne słowa?  

Radny Czesław Ćwik – Dokonujemy wyboru, czy wydamy ponad 40 tys. zł na firmę zewnętrzną [osobą fizyczną], która napisze wnioski na 3 inwestycje. Mogą to zrobić urzędnicy i wtedy zostaje ponad 40 tys. zł na sport, np. na siatkówkę i piłkę ręczną.

Zastępca Maciej Wróbel – (…) Zawarliśmy umowę zlecenie, nie z firmą zewnętrzną, tylko z osoba fizyczną, za kwotę 4 tys. zł miesięcznie. (...) Temat, tak jak byśmy dyskutowali, czy papier toaletowy jest w domu potrzebny?

Radny Zbigniew Nowak stwierdził, że inne samorządy nie mają takich umów z osobami z zewnątrz a ściągają więcej pieniędzy.

KBC

Burmistrz Niedziółka dopiął swego. Nie będzie pieniędzy na zawody sportowe siatkówki i piłki ręcznej.

Będą pieniądze dla „osoby” z innego miasta, która w ciągu 10 miesięcy napisze 3 wnioski? Będzie jej płacić 4 tysiące przez 10 miesięcy? Ile zapłacono jej w 2021 roku?

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Niedziółka „postarał się” o najmniejsze dofinansowanie na jednego mieszkańca wśród okolicznych miast i gmin.

Pisaliśmy o tym w poprzednim artykule Burmistrz popiera nieporządek i bałagan?

 

 

 

 

Burmistrz popiera

nieporządek i bałagan?

(Sesja 53. Cz.2.)

Radny Zbigniew Nowak, podczas posiedzenia komisji rady Miejskiej w Ketrzynie złożył poprawkę do projektu uchwały Nr LIII/   /2022 o zmianach w budżecie Miasta  na rok 2022, z dnia 5 kwietnia 2022 roku.

1. Zmniejszenie wydatków, w Dziale 750 Administracja Publiczna, Rozdział 75023 Urzędy gmin, o kwotę 40 500 zł.

2. Zwiększenie wydatków, w Dziale 900 Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska, Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, o kwotę 40 500 zł, z przeznaczeniem na zadania statutowe.

 

Uzasadnieniem do zgłoszonej poprawki jest przeznaczenie tej kwoty na uporządkowanie kilku miejsc na terenie miasta, które przypominają wysypiska śmieci.

Takim miejscem jest teren, wokół rozwalającego się budynku przy ul. Lanca, w centrum miasta, czy teren po browarze. Działki te mają swoich właścicieli, którzy pomimo wezwań uchylają się od ich uporządkowania.

Skoro właściciele nie chcą uporządkować swoich działek, zaproponowałem by te środki przeznaczyć na tzw. wykonanie zastępcze poprzez ich uporządkowanie i obciążenie kosztami ich właścicieli.

Pomysł nie znalazł poparcia, co oznacza, że burmistrzowi i radnym go popierającym, taki nieporządek i bałagan odpowiada.

Opowiedzieli się zatem za „finansowym dokarmianiem” gościa z Olsztyna, zatrudnianego, oprócz urzędników, do pracy przy przygotowywaniu wniosków o środki.

Pomimo że burmistrz zatrudnia tą osobę, Miasto Kętrzyn otrzymuje najniższe środki spośród gmin powiatu w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

 

 

 

 

Powiat Kętrzyn - marzec 2022

Zachorowało 396 osób. Zmarło 5.

Od poniedziałku (28.03.2022 r.) został zniesiony obowiązek noszenia maseczek oraz obowiązek izolacji i kwarantanny. Maseczki obowiązują dalej w podmiotach leczniczych oraz aptekach.

Epidemiolodzy ostrzegają: należy zachować ostrożność, ponieważ koronawirus cały czas mutuje tworząc nowe warianty. W marcu (do poniedziałku, 28-03)  w powiecie kętrzyńskim zachorowało 396 osób, a zmarło 5.

Przez cały okres pandemii, w naszym powiecie,

COVID-19 zabijał ponad 1,5 osoby tygodniowo!

 

KBC

W tekście Czy Duczek naraża radnych? pytaliśmy; dlaczego, w tej ryzykownej zdrowotnie sytuacji, przewodniczący Duczek i burmistrz Niedziółka zmuszają radnych do uczestniczenia w sesji, w sali Ratusza? 

Dlaczego narażają radnych na zakażenie koronawirusem

i ryzyko choroby COVID-19?

O przyczynach tego nieodpowiedzialnego zachowania napiszemy wkrótce.

 

 

 

 

Spis treści