Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Publikujemy wniosek, przedstawiony przez Panią Henrykę Szturo, na sesji rady miejskiej 16 lutego 2017r. i złożony w urzędzie miasta w dniu następnym.

KBC 

 

Burmistrz Miasta Kętrzyn

Rada Miasta Kętrzyn

Wnioskuję o przeprowadzenie, przez Burmistrza Miasta Kętrzyn:

1. Kontroli umów zawartych przez Kętrzyńskie Centrum Kultury oraz inne podmioty zależne od Gminy Miejskiej Kętrzyn ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Pionier” w Kętrzynie i Kętrzyńską Telewizją Kablową należącą do Spółdzielni Mieszkaniowej "Pionier".

2. Kontroli zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników: Kętrzyńskiego Centrum Kultury oraz pracowników innych podmiotów zależnych od Gminy Miejskiej Kętrzyn, występujących cyklicznie w KTK oraz wykonujących czynności techniczne dla KTK.

Uzasadnienie

Mieszkańcy miasta, w tym członkowie spółdzielni mieszkaniowej „Pionier”, zauważyli w ostatnim okresie istotne zmiany w Kętrzyńskiej Telewizji Kablowej. Zmiany te dotyczą zawartości merytorycznej programu oraz zmian personalnych. Część mieszkańców jest zaniepokojona tym, że KTK „sympatyzuje” z władzami gminy miejskiej a w negatywnym świetle przedstawia te środowiska, które zgłaszają uwagi merytoryczne odmienne od „zdania” burmistrza.

Krytyczne, lecz merytoryczne uwagi, dotyczące poprawy działań burmistrza, zgłaszane przez radnych i mieszkańców miasta w celu poprawy jakości życia mieszkańców Kętrzyna są przez obecną ekipę realizującą program KTK pomijane i marginalizowane. Burmistrz Miasta powinien więc przeprowadzić kontrolę, która wyjaśni powiązania finansowe i osobowe oraz wyeliminuje zaistniałe nieprawidłowości dla dobra wszystkich mieszkańców miasta.

Stanisław Kulas 

Henryka Szturo 

Kętrzyn, 2017-02-17

 

 

  Kętrzyn bez cenzury  

Spis treści