Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Zaniedbane chodniki ulicy Chrobrego

Radny Zbigniew Nowak podczas czwartkowej sesji zwrócił uwagę na zaniedbane chodniki ulicy Chrobrego.

W piątek o godz 14:30 sprawdziliśmy, czy chodniki zostały sprzatnięte?

Dlaczego o zaniedbaniu, w utrzymaniu czystości i zieleni na tej ulicy, powiedział tylko radny Zbigniew Nowak? Przecież mieszka na innym osiedlu, na Osiedlu Sikorskiego.

Zgłosił on zaniedbania na prośbę mieszkańców z Osiedla Piastowskiego.

Kilka razy w tygodniu ulicą Chrobrego przechodzą i przejeżdzają radni mieszkający na Osiedlu Piastowskim: Zofia Waszkiewicz, Wioletta Czech, Zenon Buraczek, Ryszard Szymański i Czesław Ćwik oraz prezes „Komunalnika” Dariusz Cycan.

To oczywiste, że uwagi zgłaszane przez radnych opozycji burmistrz i jego „nominanci” lekceważąco puszczają mimo uszu.

Tak potraktowano czwarkowe zgłoszenie radnego Zbigniewa Nowaka.

W następnym dniu żadnej reakcji na uwagę o zaśmieconej ulicy.

Tak działo się wcześniej ze zgłoszeniami radnej Wioletty Czech i radnego Czesława Ćwika w podobnych sprawach.

A co można powiedzieć o zachowaniu radnej Zofii Waszkiewicz, zaufanej burmistrza Niedziółki? Chodzi tą ulicą prawie codziennie.

Czy nie słyszy uwag mieszkańców?

Czy udaje, że nie widzi zaśmieconego chodnika?

A może boi się zgłosić to burmistrzowi?

Co można powiedzieć o zachowaniu i odpowiedzialności prezesa Komunalnika, który codziennie przejeżdza tą ulicą?

 

 

 

KBC

Utrzymanie czystości, zgodnie zgodnie z art. 7 Ustawy o samorządzie gminnym, należy do zadań własnych gminy. Przetarg ogłoszony przez miasto wygrał „Komunalnik”. Za pracę „Komunalnika” odpowiada prezes D. Cycan.

Za nadzór nad utrzymaniem czystości osobowo odpowiadają:

- komendant Straży Miejskiej - M. Dworak M, mieszkaniec Spytkowa k. Giżycka,

- naczelnik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska – E. Sadowska mieszkanka Pieckowa w gminie Reszel,

- zastępca Burmistrza – M. Wróbel,

- burmistrz - R. Niedziółka.

Ich zaniedbania, uwidocznione na zdjęciach, pozostawiamy ocenie czytelników.

 

 

 

 

Spis treści