Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Sytuacja prawna SM Pionier

Cz. 1

Spółdzielnia Mieszkaniowa Pionier w Kętrzynie opublikowała KOMUNIKAT

Od 31 października 2023 r. spółdzielnia nie posiada wymaganego prawem składu Zarządu mogącego podejmować decyzje zastrzeżone dla tego organu. Stało się to z przyczyny złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji i rozwiązania stosunku pracy najpierw w sierpniu 2023 r członka zarządu – głównej księgowej i później 30 października 2023 r. złożenia rezygnacji przez prezesa z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Zarząd funkcjonuje w osobie Zastępcy Prezesa ds. Technicznych i Inwestycyjnych, jest to zarząd kadłubowy.

(...) 

Praktycznie Zastępca Prezesa ds. Technicznych i Inwestycyjnych – członek Zarządu do pracy po długotrwałej absencji po wypadku wrócił 16 października 2023 r. i od tego czasu (od 31 października 2023 r.) jednoosobowo w ograniczonym zakresie zarządza spółdzielnią. Nowozatrudnieni pracownicy po zatrudnieniu w czerwcu tego roku starają się nadrobić zaległości z ostatniego półrocza. Z opóźnieniem zostało dokonane rozliczenie kosztów zużycia wody i podgrzania wody za okres od 01 stycznia 2023 r do 30 czerwca 2023 r., za co wszystkich spółdzielców przepraszam. Obecnie sytuacja zatrudnienia jest opanowana (chociaż występuje duża absencja chorobowa), Niebawem trafią do Państwa skrzynek pocztowych rozliczane kosztów zużycia gazu.

Dołożymy wszelkich starań by dokonywane rozliczenia mediów były przeprowadzone w terminie. 

Z poważaniem

Dariusz Powroźnik Członek Zarządu Z-ca Prezesa ds. Technicznych i Inwestycyjnych

 

Cały tekst komunikatu na stronie SM Pionier w Kętrzynie oraz na Facebook Kętrzyn Bez Cenzurypost z dnia 28-11-2023 r., pod adresem internetowym https://www.facebook.com/KetrzynBezCenzur/

O konieczności przedstawienia sytuacji prawnej na stronie internetowej SM Pionier, członkowie wybrani do rady nadzorczej rozmawiali podczas spotkania z zastępcą prezesa i prawnikiem Spółdzielni.

Sytuację prawną SM Pionier przedstawialiśmy w oparciu o dokumenty sądowe w artykułach: 

 

Spis treści