Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Spotkanie członków SM Os. Sikorskiego. Cz.3

Książek przyznał się, że

kazał zerwać ogłoszenia?

Stanisław Kulas – Czy jest tu ktoś odważny, kto się przyzna, że kazał zerwać ogłoszenia o naszym spotkaniu? No słucham.

Członkowie spółdzielni – Ten, kto najwięcej krzyczy. Nie ma już go?

Stanisław Kulas – Odwaga staniała?

Arkadiusz Książek - Proszę pana, chce pan wiedzieć, tak, wszystkie ogłoszenia, które nie są, nie pochodzą, nie są zatwierdzone do wywieszenia są, są zdejmowane. I to jest normalne i odbywa się wszędzie tak.

Członkowie spółdzielni – Bo to są prywatne bloki?

Stanisław Kulas – To jest pana prywatna firma? Tak?

Członkowie spółdzielni, mocno zdenerwowani – Bo to są prywatne bloki i on zarządza? Kupiłeś te bloki? To twoje?

Stanisław Kulas – Proszę o ciszę. Książek przyszedł specjalnie, aby rozbić nasze spotkanie i nas zakrzyczeć.

Arkadiusz Książek – Przyszedł, żeby powiedzieć prawdę.

Członkowie spółdzielni – Jaką prawdę? Następne kła…wa! Nikt panu głosu nie udzielił!  Proszę milczeć!

Stanisław Kulas – Pan Głusiec omówi teraz warunki zwołania Walnego Zgromadzenia.

Krzysztof Głusiec - Proszę państwa proszę o parę chwil uwagi, bo szkoda czasu naszego zebrania i państwa czasu.

Proszę państwa. Żeby zakończyć ten niepotrzebny dyskurs, a wprowadzić zmiany w spółdzielni, to musi być zwołane Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Arkadiusz Książek zaczyna coś mówić…

Krzysztof Głusiec - Proszę mi nie przeszkadzać panie Książek.

Aby wniosek o Walne Zgromadzenie był ważny, to zgodnie ze statutem Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie 1/10 członków spółdzielni (tzn. 10%) musi podpisać się pod wnioskiem.

Z zacytuję, na jakich warunkach statutowych jest zwoływane Walne:

Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu 6-miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie także na żądanie rady nadzorczej, oraz na żądanie 1/10 liczby członków.

Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone pisemnie z podaniem celu jego zwołania. W ust. 2 Walne Zgromadzenie zwołuje się w takim…

Arkadiusz Książek – Panie Głusiec. Pan nie gardłuje. Na początku września będzie Walne. Na początku września.

Krzysztof Głusiec - Panie Książek…

Arkadiusz Książek – Pozwolił Prezydent podpisując ustawę i usunął art. 90 ze specjalnej ustawy covidowej.

Członkowie spółdzielni rozmawiają pomiędzy sobą - A on dotrzyma słowa? Znów coś obieca, a potem… Trzeba zbierać podpisy…

Krzysztof Głusiec wyjaśniał dalej:

- Walne Zgromadzenie zwołuje się w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, Walne zwołuje rada nadzorcza, związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt spółdzielni.

Ciąg dalszy nastąpi…

 

 

 

 

Spis treści