Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Spotkanie członków SM Os. Sikorskiego. Cz.1

Ogłoszenia zrywali

nieznani sprawcy?

Spotkanie otworzył Stanisław Kulas członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” z Osiedla Sikorskiego

Stanisław Kulas - Od dłuższego czasu dopominamy się o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni. Niestety, na żadne pismo nasze nie otrzymaliśmy odpowiedzi, w sprawie terminu zwołania  Walnego Zgromadzenia. Mamy tak bardzo niejasną sytuację, że...

Arkadiusz Książek (prezes SM) - Na stronie internetowej jest informacja.

Członkowie spółdzielni - Przestań Pan przerywać! Nie nauczyli pana kultury?

Arkadiusz Książek - Będę gadał!

Członkowie spółdzielni - Nie nauczyli kultury? Zam….. się.

Arkadiusz Książek - Jestem członkiem spółdzielni.

Stanisław Kulas - Szanowny Panie. Grzeczność wymaga, aby nie przeszkadzać prowadzącemu. Będzie przedstawiona sytuacja spółdzielni. Będą pytania, odpowiedzi. Każdy będzie mógł zadać pytanie i uzyskać odpowiedź.

Na naszym Facebooku [@StowarzynienieMieszkancowMPW] zostało zamieszczone ogłoszenie. Przeczytało je 2,5 tysiąca osób.

Dzisiaj spotkała nas bardzo nieprzyjemna niespodzianka.

Nieznani sprawcy o godzinie 1 po południu zerwali wszystkie nasze ogłoszenia!

Członkowie spółdzielni - Prawda!  Prawda! O właśnie, może to jeden z nich  jest tutaj!

Mieszkanka B - Ale proszę pana na kartkach nie było pieczątki ani podpisu.

Stanisław Kulas - Widocznie nieznanym sprawcom nie podoba się, kto przykleił te ogłoszenia.

Członkowie spółdzielni - Nawet na prezesa klatce wisiało ogłoszenie.

Stanisław Kulas - Szanowni Państwo! Proszę o spokój! Bardzo proszę o spokój, proszę o nie kłócenie się pomiędzy sobą.

Szanowna Pani – powiedział Stanisław Kulas, zwracając się do mieszkanki B - na dole ogłoszenia było napisane: Facebook Stowarzyszenie Mieszkańców [@StowarzynienieMieszkancowMPW]. Trzeba do końca dokładnie czytać nasze ogłoszenia.

Szanowni Państwo! - mówił dalej Stanisław Kulas - Członkowie Spółdzielni organizują to spotkanie. Znalazło się jednak kilka osób, które nasze spotkanie chce rozbić.

A dla nas sprawa [tematów tego spotkania] jest bardzo poważna. Opłaty eksploatacyjne wzrosły, a za chwilę wzrośnie poważnie koszt ogrzewania. Zadajemy pytanie, co w tej chwili…

Członkowie spółdzielni - Już wzrosły.

Stanisław Kulas - Co w tej chwili ma zamiar ma zrobić z tymi kosztami spółdzielnia?

 

Ciąg dalszy nastąpi…

 

KBC:

Ogłoszenia o spotkaniu członków spółdzielni zostały rozwieszone i zamieszczone na Facebooku, w piątek wieczorem. Zerwane w sobotę około 13.

Kto kazał zerwać ogłoszenie? Kto ciągle przerywał prowadzącym spotkanie? Nad czym spontanicznie zagłosowano i kogo wybuczano?

O tym w następnych częściach relacji ze spotkania.

 

 

 

 

Spis treści