Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Polecamy

Zarząd, w tym prezes, "ocenzurował" Wniosek Spółdzielców o odwołanie członków rady nadzorczej? Nie podał uzasadnienia wniosku i nazwisk członków rady? Zarząd napisał tylko, że:

"uzupełnia porządek obrad częściowych Walnych Zgromadzeń o punkty ... w brzmieniu: 16A.  Przedstawienie wniosku członków spółdzielni o odwołanie członków Rady Nadzorczej."

KBC przedstawia spółdzielcom pełną treść wniosku, bez "cenzury" prezesa i zarządu spółdzielni:

 "Wniosek do Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie o odwołanie Sławomira P., wniosek o odwołanie Lucyny M. i wniosek o odwołanie Lecha L. z członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie, na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

Uzasadnienie:

Wymienieni członkowie rady nadzorczej tolerują nieprawidłowości działające na szkodę członków spółdzielni? Akceptują podwyżki czynszu: opłat eksploatacyjnych, opłat na wymianę dwa razy droższych wodomierzy, podwyższenie o ponad 8 % opłaty na fundusz remontowy? Tolerują nieprawidłowe obciążanie mieszkańców za ogrzewanie mieszkań a spółdzielcy płacą opłaty za „wirtualne” ogrzewanie, które nie jest dostarczane? Zwiększa to koszty ponoszone przez spółdzielców. Upoważniamy członków naszej spółdzielni do przedstawienia dodatkowego uzasadnienia na walnym zgromadzeniu."


 

  

 

  Kętrzyn bez cenzury