Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Zarząd, w tym prezes, "ocenzurował" Wniosek Spółdzielców o odwołanie członków rady nadzorczej? Nie podał uzasadnienia wniosku i nazwisk członków rady? Zarząd napisał tylko, że:

"uzupełnia porządek obrad częściowych Walnych Zgromadzeń o punkty ... w brzmieniu: 16A.  Przedstawienie wniosku członków spółdzielni o odwołanie członków Rady Nadzorczej."

KBC przedstawia spółdzielcom pełną treść wniosku, bez "cenzury" prezesa i zarządu spółdzielni:

 "Wniosek do Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie o odwołanie Sławomira P., wniosek o odwołanie Lucyny M. i wniosek o odwołanie Lecha L. z członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie, na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

Uzasadnienie:

Wymienieni członkowie rady nadzorczej tolerują nieprawidłowości działające na szkodę członków spółdzielni? Akceptują podwyżki czynszu: opłat eksploatacyjnych, opłat na wymianę dwa razy droższych wodomierzy, podwyższenie o ponad 8 % opłaty na fundusz remontowy? Tolerują nieprawidłowe obciążanie mieszkańców za ogrzewanie mieszkań a spółdzielcy płacą opłaty za „wirtualne” ogrzewanie, które nie jest dostarczane? Zwiększa to koszty ponoszone przez spółdzielców. Upoważniamy członków naszej spółdzielni do przedstawienia dodatkowego uzasadnienia na walnym zgromadzeniu."


 

  

 

  Kętrzyn bez cenzury  

Spis treści