Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Czy członkowie SM Pionier byli wprowadzani w błąd przez prezesów i prawników?

Przed walnym zgromadzeniem 2022 roku członkowie SM Pionier złożyli wnioski o odwołanie członków zarządu w związku z nieuzyskaniem absolutorium. Zarząd spółdzielni nie ujął wniosków w porządku obrad.

Podczas częściowych walnych zgromadzeń prezes i prawnik spółdzielni, prawnik z kancelarii zewnętrznej, prawnik i prezes ZRSM RP w Warszawie, chcieli nas przekonać, że nie mamy prawa głosować prawidłowo złożonych wniosków.

Jednak członkowie spółdzielni nie dali się zmanipulować. Wprowadzili wnioski do porządku obrad i głosowali nad odwołaniem: prezesa, wiceprezesa i członka zarządu – głównej księgowej.

Ich postępowanie było niezgodne z prawem. Sąd Apelacyjny w Warszawie, w podobnej sprawie (sygn. akt V ACa 1277/17) członków spółdzielni przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej w P., wydał wyrok, który został opublikowany w Portalu Orzeczeń Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Link do orzeczenia.

Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia mają prawo zgłaszać zarząd, rada nadzorcza i co najmniej 10 członków spółdzielni mieszkaniowej. Tak stanowi art. 83 ust. 10 i 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

"Zarząd spółdzielni nie ma prawa do dokonywania oceny przedłożonych przez członków wniosków i podejmowania arbitralnej decyzji co do tego, czy zostaną one przedstawione pod głosowanie walnego zgromadzenia, czy też nie. Brzmienie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i zapisów statutu jest jednoznaczne i nie pozostawia zarządowi żadnego marginesu na ocenę wniosków pod względem merytorycznym” – wskazał sąd.

Kierownictwo spółdzielni odpowiada jedynie za techniczne przygotowanie dokumentów, tak by procedura upublicznienia treści uchwały była przeprowadzona zgodnie z prawem, a także by ułatwić pracę walnemu.

Spółdzielnia to ogół spółdzielców, a nie tylko jej kierownictwo czy pracownicy administracji.

To walne zgromadzenie, jako organ najwyższego rzędu, jest uprawnione do decyzji, nad czym może głosować, a nie zarząd prowadzący bieżącą obsługę spraw spółdzielni.

 

Żródło

https://forsal.pl/artykuly/1387295,wola-mieszkancow-wiaze-zarzad-spoldzielni-wazny-wyrok-sadu-apelacyjnego.html

https://orzeczenia.waw.sa.gov.pl/content/$N/154500000002503 _V_ACa_001277_2017_Uz_2018-06-20_002

 

 

 

 

Spis treści