Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Natychmiastowe

odwołanie kuratora SM

Z. Mierczaka

26 marca 2024 r., Sąd Okręgowy w Olsztynie I Wydział Cywilny doręczył, Sądowi Rejonowemu w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS:

- odpis postanowienia z dnia 20 września 2022 r.,

- odpis postanowienia z dnia 11 kwietnia 2023 r.

- uchwałę nr 4 w sprawie wyboru członków do Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Pionier"

poświadczoną za zgodność z kserokopią z załączników znajdujących się w sprawie z powództwa Jarosława Snnnnn przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie o uchylenie uchwał organu spółdzielni.

27 marca 2024 r., czyli już w następnym dniu, Sąd KRS postanowił odwołać kuratora Zygmunta Mierczaka i powołać Panią Kurator Magdę Świercz. 

W tym samym dniu Sąd KRS wpisał zmianę kuratora w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Na podstawie dokumentów Sąd KRS ustalił, że kurator nie podjął czynności zmierzających do powołania w spółdzielni zarządu, w szczególności nie zwołał posiedzenia rady nadzorczej wybranej w dniach 5-9.09.2022 r., pomimo uprawomocnienia postanowienia Sądu Okręgowego, z dnia 11 kwietnia 2023 r.

Dokumenty są opublikowane w artykułach:

Dlaczego ten osobnik tchórzliwie kryje się przed spółdzielcami? Co jeszcze ukrywa Książek?

Dlaczego „ten osobnik” ciągle ukrywa się przed spółdzielcami?

Postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie w sprawie Spółdzielni Mieszkaniowej w Kętrzynie.

 

 

 

 

Spis treści