Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Zarząd SM "Pionier" zaprosił członków poprzedniej rady nadzorczej, do restauracji centrum Kętrzyna, w poniedziałek, 19 czerwca na godz. 16? Zarząd ma za co radzie dziękować, bo większość rady nadzorczej "kryła" niezgodne z prawem obciążenia członków spółdzielni za ogrzewanie? Dlaczego spotkanie odbędzie się w restauracji a nie w spółdzielni? Czy obecni dostaną po małym "złotym jajku"? Ciekawi mogą przyjść, sprawdzić i zapytać: kiedy oddacie nasze nadpłacone pieniądze za ogrzewanie?  

Dalszy ciąg ustaleń komisji doraźnej, ze sprawozdania z dnia 7 maja 2016 r., zawiera informacje o tym, że zarząd i rada nadzorcza dysponowały opinią prawną o niezgodnych z prawem obciążeniach.

....na podstawie takiego nieznanego ustawie sposobu ustalania kosztów ciepła nie można ustalać kosztów ciepła dla indywidualnych  jego odbiorców, którzy mają mieszkania lub lokale użytkowe w zasobach Sp-ni. 

Komisja przy tej okazji chce jeszcze zauważyć, że w podobnym duchu jest sformułowana opinia radcy prawnego Spółdzielni z dnia 04.03.2016 r. (dostarczona Komisji przez v-e prezesa Spółdzielni (...) w dniu  2 maja 2016 r.). Zawiera ona bowiem nadzwyczaj wyraźne  wyartykułowanie, i to już na samym początku opinii, że: „Zgodnie z art. 45a ust. 8 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 10 kwietnia  1997 r. Prawo energetyczne  / Dz. U.  z 2012 r., poz. 1059 ze zm. koszty zakupu ciepła rozlicza się  w części dotyczącej  ogrzewania, stosując metody wykorzystujące dla lokali mieszkalnych i użytkowych: - wskazania ciepłomierzy, -  wskazania urządzeń wskaźnikowych  niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów  metrologicznych, wprowadzonych do obrotu na zasadach i trybie określonych w przepisach o systemie  oceny zgodności, - powierzchnię lub kubaturę  tych lokali”.  W tym stanie rzeczy  muszą się pojawić wątpliwości odnośnie akceptacji  przez radcę prawnego Sp-ni  przedstawionych mu do opiniowania opracowywanych przez Zarząd a przyjmowanych przez Radę Nadzorczą regulaminów rozliczania kosztów ogrzewania  w zasobach Spółdzielni. Tym bardziej że z powołanej opinii wynika, że radca prawny znał zapisy ustawy i właściwie je interpretował. Dlaczego więc nie wnosił żadnych zastrzeżeń do treści paragrafów pozwalających na rozliczanie kosztów ciepła innymi sposobami aniżeli dopuszczała ustawa, Komisja nie jest w stanie tego  na ten moment racjonalnie się wypowiedzieć.

 


 

 

  Kętrzyn bez cenzury  

Spis treści