Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Spółdzielnia Pionier wycofała zażalenie z Sądu Apelacyjnego

Sytuacja prawna SM Pionier Cz. 2

Stanisław Kulas, Władysław Zarecki i Henryk Gienieczko wnioskowali o wycofanie z Sądu Apelacyjnego w Białymstoku zażalenia Spółdzielni. Podczas spotkania w siedzibie Spółdzielni, w dniu 7 listopada 2023 r., zastępca prezesa Dariusz Powroźnik, w obecności radcy prawnego SM Pionier, zadeklarował wycofanie z Sądu Apelacyjnego w Białymstoku zażalenia złożonego na polecenie byłego prezesa A. Książka.

(...) Przy braku minimalnego reprezentatywnego składu Zarządu nie funkcjonuje również Rada Nadzorcza, której wybór we wrześniu 2022 r. na Walnym Zgromadzeniu na nową kadencję rady, został zakwestionowany i obecnie toczy się sprawa w Sądzie Okręgowym w Olsztynie o sygn. akt I C 1026/22 o unieważnienie uchwały o wyborze członków rady nadzorczej na kadencję 2022 – 2025 r. W listopadzie poleciłem wycofanie zażalenia spółdzielni w tej sprawie, co powinno przyspieszyć procedowanie w sądzie. (...)

Dariusz Powroźnik, Członek Zarządu Z-ca Prezesa ds. Technicznych i Inwestycyjnych

Źródło: Komunikat dot. sytuacji prawnej i gospodarczej Spółdzielni.

 

Podczas następnego spotkania w dniu 22 listopada 2023 r., radca prawny poinformował o Postanowieniu Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, z dnia 21 listopada  2023 r. w sprawie o sygn. akt. I ACz 608/23

 

P O S T A N O W I E N I E

Sąd Apelacyjny w Białymstoku Wydział I Cywilny, na posiedzeniu niejawnym, sprawy z powództwa Jarosława S. przeciwko  Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie o uchylenie uchwał organu Spółdzielni, na skutek zażalenia pełnomocnika spółdzielni na pkt 4 postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie, z dnia 4 lipca 2023 r., sygn. akt I C 1026/22 postanawia: 

umorzyć postępowanie zażaleniowe.

U Z A S A D N I E N I E

Pełnomocnik pozwanej Spółdzielni skutecznie cofnął zażalenie w związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

 

O postanowieniu Sądu Okręgowego w Olsztynie, z dnia 4 lipca 2023 r., w sprawie o sygn. akt I C 1026/22, pisaliśmy w artykule:

Kurator zastąpi Ksiażka, Nahorną i Sobczaka w sprawie sądowej.

Po rezygnacji Książka i jego odejściu (ucieczce?) z dniem 31 października 2023 r., ustały przeszkody ze strony SM Pionier do rozpoczecia funkcjonowania rady nadzorczej wybranej w we wrześniu 2022 r. 

Nastąpi to po uprawomocnieniu  Postanowienia Sądu Okręgowego w Olsztynie, z dnia 11 kwietnia 2023 r., w sprawie o sygn. akt I C 1026/22. Cały tekst Postanowienia i Uzasadnienia znajduje się w artykule: 

Postanowienie Sądu Okregowego w Olsztynie w sprawie Spółdzielni Mieszkaniowej w Kętrzynie.

 

 

 

 

Spis treści