Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Niedouczone czasy burmistrza

Podczas sesji rady miejskiej 18 października 2021 roku burmistrz Niedziółka powiedział:

Jeśli chodzi o ten słynny certyfikat i wyjazd na południe, myśmy udzielali odpowiedzi radnemu Ćwikowi na ten temat i napisaliśmy, że nie ponieśliśmy żadnych kosztów, oprócz kosztów delegacji około 700 zł. Pan radny Ćwik podważył to, że napisaliśmy w czasie przeszłym a może w czasie przyszłym poniesiemy jakieś koszty. Teraz powiem tak: nie ponieśliśmy, nie ponosimy, nie poniesiemy. Trzy czasy. Bo w języku angielskim jest szesnaście i musiałbym pewnie trochę dłużej odpowiadać.

Czy Niedziółka miał rację?

Biorąc pod uwagę przedział czasowy, w języku polskim i języku angielskim wyróżniamy trzy czasy:

Teraźniejszy - Present

Przyszły - Future 

Przeszły - Past

Natomiast biorąc pod uwagę strukturę gramatyczną w języku polskim mamy 6 czasów (razem z bardzo rzadko używanym czasem zaprzeszłym), a w języku angielskim 16 czasów (niektóre z nich są również rzadko używane).

Zdanie wypowiedziane przez Niedziółkę, odmieniające słowa „nie ponosimy” w trzech czasach, w języku angielskim również będzie zawierało słowa w trzech czasach. Niedziółka, oprócz braku znajomości gramatyki języka polskiego, wykazał się także brakiem logiki w swojej wypowiedzi.

 

Niedouczony

 

Czego w szkole uczono, nie pamięta,

 

lecz wymądrzać się lubi chwalipięta.

 

 

 

 

Spis treści