Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Mieszkaniec Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie, zbulwersowany publicznymi wypowiedziami prezesa Książka, napisał, w dniu 6 kwietnia 2018 roku, do zarządu i rady nadzorczej spółdzielni:

"W imieniu członków spółdzielni mieszkaniowej wnoszę o natychmiastowe zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania podgrzewaczy wody przepływowych gazowych, w lokalach spółdzielczych.

Prezes spółdzielni A. Książek – zakwestionował publicznie, bezpieczeństwo użytkowania podgrzewaczy wody przepływowych gazowych, tzw. „piecyków gazowych”, w mieszkaniach członków spółdzielni. Stwierdził, że jest ryzyko zatrucia czadem, co może doprowadzić do problemów ze zdrowiem lub śmierci. Ponieważ dbałość o stan techniczny budynku i bezpieczeństwo mieszkańców jest obowiązkiem spółdzielni mieszkaniowej żądam natychmiastowego podjęcia następujących działań:

1. Kontroli instalacji wentylacyjnej.

2. Kontroli stanu technicznego użytkowanych podgrzewaczy.

3. Zamontowania czujników tlenku węgla, gazu i dymu z alarmem lokalnym i alarmem centralnym.

4. Sukcesywnej wymiany niesprawnych podgrzewaczy na nowe, bezpieczne i bardziej ekonomiczne.

5. Finansowania tych działań ze zgromadzonego funduszu remontowego.

Wg obliczeń zewnętrznych koszt podgrzania 1 m3 wody w podgrzewaczu przepływowym gazowym wynosi mniej niż 10 zł. Razem z amortyzacją podgrzewacza i czujników i wynosi od 10 - 15 zł za 1 m3 wody. Koszt podgrzania wody z wymienników lokalnych wynosi natomiast 30 – 50 zł za 1 m3 wody. Jest więc dużo większy!

Większość mieszkańców spółdzielni to osoby o małych dochodach, których nie stać na ponoszenie wysokich opłat. Dlatego wnoszę o:

1. Przedstawienie analizy kosztów podgrzewania ciepłej wody dla poszczególnych nieruchomości zasobów spółdzielni.

2. Wyjaśnienie różnic w kosztach podgrzania wody.

3. Podjęcie działań techniczno - ekonomicznych w celu zmniejszenia kosztów podgrzania wody."

 

Dlaczego prezes Książek zlekceważył bezpieczeństwo spółdzielców?

Czy za to jemu się należą wysokie pobory? Ponad 11 000 zł?

 

 

 

  Kętrzyn bez cenzury  

Spis treści