Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Spółka NEONET S.A.

nie ogłosiła upadłości.

Napisał do nas pracownik sklepu NEONET zaniepokojony tym, że na jednym z kętrzyńskich portali internetowych przeczytał, iż Spółka ogłosiła upadłość, a on z powodu upadłości straci pracę.

Sprawdziłem informację na stronie internetowej NEONET S.A. gdzie Zarząd Spółki NEONET S.A. poinformował, że dniu 27 listopada 2023 r. złożył do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego (naprawczego). Decyzja o złożeniu wniosku restrukturyzacyjnego spowodowana była problemami z płynnością finansową Spółki.

Zarząd Spółki poinformował także, iż w następnym dniu, 28 listopada 2023 roku, złożył również wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego, aby zabezpieczyć interes kontrahentów i wierzycieli Spółki, gdyby w toku postępowania sanacyjnego nie udało się osiągnąć porozumienia między Spółką a jej kontrahentami. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego jest rozpoznawany w pierwszej kolejności.

Następnie sprawdziłem informacje Zarządu na stronie Portal publiczny Krajowego Rejestru Zadłużonych

Oświadczenie zarządu było zgodne z zarządzeniami i postanowieniem Sądu.

Zarząd NEONT S.A. poinformował również klientów i pracowników, że sklepy stacjonarne i internetowe nadal będą prowadzić sprzedaż, a wysyłki będą realizowane zgodnie z zamówieniami.

Pracownikowi, który do nas napisał wyjaśniam, że osobnikowi pseudo „Johny” pomyliło się Zarządzenie Sądu o wpisaniu do repertorium, wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości, z Postanowieniem Sądu o ogłoszeniu upadłości (której Sąd przecież ani nie rozpatrzył, ani nie ogłosił).

Takie „pomyłki” temu osobnikowi zdarzają się często, bo pseudo „Johny” ma kłopoty ze znajomością przepisów prawa.

To już kolejny raz, gdy pseudo „Johny” napisał nieprawdę. Chociaż w następnym dniu, po wpisaniu wniosku dłużnika o ogłoszenie upadłości, Sąd wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego (naprawczego), pseudo „Johny” tej informacji nie zamieścił.

Czy liczył na to, że on swojej nieprawdy jak zwykle nie sprostuje, a jego błędu nikt nie zauważy?

 

 

 

 

Spis treści