Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Mieszkaniec spółdzielni dwukrotnie pisze do rady nadzorczej. Rada do dzisiaj nie odpowiedziała? Jeżeli ktoś z naszych czytelników zobaczy radę spółdzielni, to proszę ją powiadomić, że oprócz brania diety trzeba wypełnić swoje obowiązki? Tak uważają członkowie spółdzielni.

"Kętrzyn, 2 sierpnia 2017 r.

Pan Sławomir Piskorz 

Przewodniczący Rady Nadzorczej SM „Pionier” w Kętrzynie

Szanowny Panie Przewodniczący

Poinformowałem mieszkańców budynku przy ul. Różanej 11, że do tej pory nie otrzymałem od Pana odpowiedzi na pisma i email kierowane do rady nadzorczej. Proszę o pilny kontakt ponieważ poruszane sprawy i niesłuszne obciążenia finansowe są ważne dla spółdzielców.

W imieniu spółdzielców - mieszkańców budynku.

Stanisław Kulas

___________________________________________

Kętrzyn, 12 lipca 2017 r.

Pan Sławomir Piskorz 

Przewodniczący Rady Nadzorczej SM „Pionier” w Kętrzynie

W załączeniu przesyłam wnioski mieszkańców, budynku przy ul. Różanej 11 należącym do Osiedla Sikorskiego w Kętrzynie, złożone w sekretariacie spółdzielni. Nasi przedstawiciele, którzy uczestniczyli w spotkaniu z zarządem spółdzielni, w dniu 3 lipca, wnioskują, aby uzasadnienie ustne do wniosków przedstawić członkom rady nadzorczej na najbliższym posiedzeniu rady. Proszę, więc o pilne powiadomienie nas o najbliższym posiedzeniu rady nadzorczej spółdzielni oraz o wcześniejsze zapoznanie członków rady ze: „Sprawozdaniem komisji doraźnej, z dnia 7 maja, w sprawie zgodności z prawem Regulaminu centralnego ogrzewania", protokółami komisji doraźnej, regulaminami i pozostałymi dokumentami analizowanymi przez komisję. Proszę także o zapoznanie z moim pismem, skierowanym do Lustratorów ZRSM RP w Warszawie, analizą „Koszty ciepła Różana 11 v2”, która przesłałem do pracownika spółdzielni – inspektora ds. rozliczeń ciepła i analizą zużycia ciepła na Osiedlu Sikorskiego; „Analiz zuż.GJ Wiatrołpy”, opracowaną przez Panią inspektor.

Stanisław Kulas

W załączeniu:

  1. Pismo do lustratorów 20170626.
  2. Analiza zużycia GJ_Oś.Sikorskiego v6 wg kolejności zużycia, w formacie PDF i Excel opracowana na podstawie „Analiz zuż.GJ Wiatrołpy”.
  3. Koszty ciepła Różna 11 v2."

 

 

 

 

  Kętrzyn bez cenzury  

Spis treści