Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

10 za, 10 przeciw,
1 niezdecydowany
czyli
"Pecunia non otet"
 
Głosowanie nad obniżeniem wynagrodzenia dla burmistrza Niedziółki nie przyniosło rozstrzygnięcia. 10 radnych było za i 10 przeciw. 1 radny się wstrzymał.

Uzasadnienie obniżenia wynagrodzenia przedstawiliśmy w tekście: Radni obniżą wynagrodzenie burmistrzowi Niedziółce? 

W interesie mieszkańców Kętrzyna, za obniżeniem wynagrodzenia burmistrza, głosowali radni: 

Zarecki Władysław, Szymkiewicz Helena, Rypina Rafał, Nowak Zbigniew, Mickiewicz Jan, Komorowski Tomasz, Gajek Marzena, Ćwik Czesław, Czech Wioletta i Chodara Roman.

 

Przeciwko obniżeniu wynagrodzenia, w interesie burmistrza i swoim własnym, głosowali radni:

Waszkiewicz Zofia, Toruński Marian, Szymański Ryszard, Sapiński Daniel, Niedźwiecki Andrzej, Duczek Dariusz, Buraczek Zenon, Biała Alicja, Baranowski Jerzy, Abramowicz Krystian.

Wstrzymał się radny Mitros Edward.

 

Dlaczego tak sie stało?

Grupa 10 radnych wnioskodawców uzyskała wcześniej zapewnienie, że 2 radnych Szymański Ryszard i Mitros Edward wstrzymają sie od głosu. Wtedy 10 radnych byłoby za a 9 przeciw. Wynagrodzenie burmistrza z powodu złego zarządzania byłoby obniżone.

Dlaczego radny Szymański Ryszard zmienił zdanie bezpośrednio przed głosowaniem?

Zapytani radni odpowiadali: zdecydowała rozmowa przełożonego z pracownikiem, który jest członkiem rodziny jednego z  radnych. 

Nazwiska znają radni, a mieszkańcy mają prawo ich o to zapytać, ponieważ to mieszkańcy w przyszłym roku ponownie wybiorą radnych.

KBC

Jeśli porównamy wyniki tego głosowania, z poprzednim, ustalającym zawyżone wynagrodzenie dla burmistrza, to zmiany są w głosowaniu dwojga radnych. 

Radna Gajek Marzena poprzednio głosowała za ustaleniem wysokiego wynagrodzenia, a teraz za obniżeniem. 

Radny Mitros Edward poprzednio głosował przeciwko wysokiemu wynagrodzeniu, a teraz wstrzymał się od głosu.

Nie mają więc racji ci, którzy w internecie, na portalu info-podpiera-niedziolke.24 piszą i komentują zarzucając radnym amnezję.

Radni podpierający Niedziółkę (zaznaczeni na czerwono) doskonale wiedzą, że podpieranie Niedziółki się opłaca. Pecunia non olet. 

Powiedzenie to oznacza: Pieniądze nie śmierdzą. Ta łacińska sentencja, została podobno wypowiedziana przez cesarza, który wprowadził podatek od toalet publicznych.

 

 

 

 

Spis treści