Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Przedstawiamy, umieszczony na stronie internetowej  

https://www.facebook.com/StowarzyszenieMieszkancowMPW

  Wniosek dotyczący parkingów dla pojazdów osób niepełnosprawnych  

• Wnosimy o podjęcie uchwały o wyznaczeniu indywidualnych miejsc do parkowania dla pojazdów osób niepełnosprawnych, mieszkających w zasobach spółdzielni oraz wyznaczeniu ogólnych miejsc do parkowania, dla pojazdów osób niepełnosprawnych, w ilości wystarczającej dla osób, niemieszkających w zasobach spółdzielni a parkujących okresowo oraz zobowiązanie zarządu spółdzielni do podjęcia uchwały w tej sprawie i wyznaczenia miejsc do parkowania, oznakowanych indywidualnie i oznakowanych ogólnie, w ilości wystarczającej dla wszystkich pojazdów osób niepełnosprawnych.

Uzasadnienie: Uchwała jest konieczna ze względu na ważny interes społeczny, likwidowania barier utrudniających poruszanie się osób niepełnosprawnych, oraz niespodziewane zdjęcie, przez spółdzielnię mieszkaniową, indywidualnego oznakowania miejsc do parkowania, dla pojazdów osób niepełnosprawnych mieszkających w zasobach spółdzielni.

 

Od redakcji KBC:

Pomóżmy niepełnosprawnym w uzyskaniu należnych im praw! 

Spis treści