Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Radny Zenon Wiszniewski konsekwentnie pyta o odszkodowania dla mieszkańców budynku przy ul. Jaśminowej 6. W czasie sesji rady miejskiej, w dniu 20 lipca 2017 r., ponownie wystąpił do burmistrza i TBS:

 

"Burmistrz Miasta Kętrzyn

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Kętrzynie

za pośrednictwem Urzędu Miasta w Kętrzynie

Radni i Mieszkańcy miasta Kętrzyn

Złożyłem do burmistrza miasta pismo o udzielenie informacji w sprawie odszkodowań, które otrzymali mieszkańcy budynku TBS położonego przy ul Jaśminowej 6 w Kętrzynie za wady występujące w budynku (wilgoć, pleśń, grzyb, wybrzuszone panele podłogowe, cieknąca woda z sufitu). Odpowiedzi udzieliła sekretarz miasta, informując, że Urząd Miasta Kętrzyn nie posiada żadnych informacji. Panie Burmistrzu, czy upoważnił Pan sekretarz miasta do takiej odpowiedzi? Jeżeli tak, to jak wykonuje Pan swoje obowiązki jako Burmistrz Miasta Kętrzyn, na Zgromadzeniu Wspólników, gdzie jednoosobowo występuje Pan w imieniu właściciela spółki, którym jest Gmina Miejska Kętrzyn? Jako reprezentant właściciela zatwierdza Pan roczne sprawozdanie finansowe. Posiada Pan, więc te informacje, o które wystąpiłem.

Dlatego, w ramach dostępu do informacji publicznej, podtrzymuję mój wniosek o przedstawienie informacji:

  •    1) Ile osób otrzymało odszkodowania.
  •    2) Jaka była kwota odszkodowań.
  •    3) Jaka była kwota odszkodowań dla poszczególnych osób.
  •    4) Kto wypłacił odszkodowania.
  •    5) Kto pokrył koszty odszkodowań.
  •    6) Jakie konsekwencje wyciągnięto w stosunku do wykonawcy budynku.
  •    7) Jakie konsekwencje wyciągnięto w stosunku do pracowników nadzoru TBS.

Proszę o pilne i rzetelne przedstawienie danych zgodnie z przepisami prawa."

Przypominamy Burmistrzowi Hećmanowi co powiedział:

"... po pierwsze usuwamy wszystkie usterki, a wszelkie koszty w tym zakresie pokrywa Pref-Bud (...) Proszę także wycenić wszystkie szkody, jakie państwo ponieśliście i przynieść taką listę do Urzędu Miasta. Ustalę, kto tu zawinił i obiecuję, że poniesie stosowną karę. (...) ja od 10 lat jestem burmistrzem i nie zawodzę, możecie mnie sprawdzić, ja nie uciekam, ja dzisiaj składam słowo honoru, że będzie tak jak mówię." 

KBC ponownie pyta: Panie Burmistrzu Krzysztofie Wiesławie Hećman, ile jest warte Pańskie słowo honoru?

 

 

 

 

   Kętrzyn bez cenzury  

Spis treści