Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Publikujemy oświadczenie Radnego Zenona Wiszniewskiego wygłoszone na sesji Rady Miejskiej w Kętrzynie 22 czerwca 2017 r. 

W związku ze złamaniem procedury, w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę inwestycji tzw. „Westerplatte bis”, polegającej na braku badań wpływu tej inwestycji na środowisko, pomimo przepisów zawartych w rozporządzeniu ministra infrastruktury (Dz. U. nr 213 z 2010 r., poz. 1397), podjąłem decyzję, że będę głosował przeciwko:

1. Zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2016 r. 

2. Udzieleniu absolutorium dla Burmistrza miasta Kętrzyn z tytułu wykonania budżetu miasta za 2016 r.

Jako radny Rady Miejskiej w Kętrzynie reprezentuję interes mieszkańców miasta, w tym interes mieszkańców, którzy ponieśli szkody z tytułu nieprzestrzegania prawa przez Burmistrza Miasta. Decyzję o moim głosowaniu podjąłem, więc w interesie mieszkańców naszego miasta.

Pomimo krzyków (?) burmistrza, pomimo przerwanej, na żądanie burmistrza (?), sesji radny głosował przeciw. Większość radnych, w obawie o swoje stanowiska pracy i o swoje małe "sprawki", zagłosowała za? Ciekawe, co powiedzą swoim wyborcom w przyszłym roku? 

 

 

   Kętrzyn bez cenzury  

Spis treści