Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Stanisław Kulas ponownie żąda faktur za ogrzewanie

Szanowni Państwo! Na poprzedniej części składałem wniosek o udostępnienie faktur z „Komecu”, dotyczących cen węgla i faktur skierowanych do Spółdzielni Mieszkaniowej - rozpoczął swoje wystąpienie podczas LXXXII Sesji rady Miejskiej w Kętrzynie, w dniu 29 lutego 2024 r., mieszkaniec Kętrzyna Stanisław Kulas.

https://www.facebook.com/KetrzynBezCenzur/videos/642885201272805

I otrzymałem pismo z „Komecu”, że mam wykazać, szczególnie istotny interes publiczny, żeby zobaczyć te faktury.

Panie burmistrzu! Może pan zrobi jakieś szkolenie dla pana prezesa z Ustawy o dostępie do informacji publicznej, ponieważ art. 2 ust. 1 pkt 2 wyraźnie stanowi, że:

Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.

Ten interes dotyczy tylko informacji przetworzonej.

Więc tutaj, proszę się nie chować, za jakimiś wydumanymi sobie przepisami, tylko realizować to wszystko [co stanowi prawo].

Słyszał pan o tym, nie reaguje pan, mówi się trudno.

Widocznie pan tak ma.

A sprawa dotyczy bardzo poważnej rzeczy, ponieważ wniosek o zmniejszenie taryfy był złożony 7 czerwca [2023 r.], decyzja o obniżeniu była 2 października, a ceny obniżono dopiero od 16 listopada.

I w tej chwili mieszkańcy mają dopłaty po kilkaset zł, albo przekraczające 1000, 1700, 1800 zł do centralnego ogrzewania.

KBC

O ile "Komec" zawyżył koszty ciepła dla spółdzielców w okresie od 7 czerwca do 16 listopada 2023 roku?

PS

O nadmiernych cenach z Komecu pisaliśmy w tekstach:

Żądamy ujawnienia: faktur za ogrzewanie, faktur za zakup węgla.

Ile nadpłacili mieszkańcy za ogrzewanie z Komecu?

Spółka „Komec” rozdaje darowizny kosztem mieszkańców?

Co ukrywa Krasiński skoro utrudnia dostęp do faktur za węgiel?

 

 

 

 

 

Spis treści