Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Kilkunastu spółdzielców mieszkających w budynku przy ul. Różana 11 w Kętrzynie złożyło 11 stycznia pismo do władz spółdzielni:

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie

    Żądamy zmiany planu remontów na 2018 r. w części dotyczącej remontów w naszym budynku. Zgodnie ze składanymi przez nas pismami oraz naszym wnioskiem z dnia 27 października żądamy ujęcia w planie następujących remontów:

1. Zamontowania w łazienkach naszych mieszkań grzejników z opomiarowaniem tak, aby sposób rozliczania energii cieplnej był zgodny z artykułem 45a ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. i zapewniał energooszczędne ogrzewanie (art. 45a ust. 9 pkt 1, lit. a). Wstawienie zaworów w pionie grzejników rurowych w łazienkach to działanie pozorne, które obniżyło komfort cieplny naszych łazienek i nie daje nam możliwości regulacji temperatury. W razie dalszego nieuwzględniania przepisów ustawy Prawo energetyczne sprawę skierujemy do organów kontrolujących i egzekwujących przestrzegania ustawy.

2. Dostosowanie w mieszkaniach budynku systemu grzewczego do nowych warunków, które wystąpiły po ociepleniu budynku, poprzez zmniejszenie mocy grzejników i zmiany wielkości strumienia czynnika grzewczego tak, aby umożliwić zachowanie prawidłowych warunków eksploatacji budynku i lokali w zakresie temperatury i wentylacji, określonych w przepisach prawa energetycznego (art. 45a ust. 9 pkt 1, lit. b).

3. Remont klatek schodowych i wejścia do piwnic w zakresie i technologii uzgodnionej z mieszkańcami poszczególnych klatek. Część prac ujętych w planie jest zbędna. W drzwiach wejściowych należy wymienić uszczelki a nie całe drzwi! Zabudowa wejścia do piwnic wymaga konsultacji z mieszkańcami ponieważ utrudni ona wejście do piwnic i zwiększy koszty. Te pieniądze powinny być przeznaczone na zamontowanie w łazienkach grzejników z opomiarowaniem.

4. Montaż przybudówek, przed wejściem do klatek schodowych tzw. wiatrołapów, wykonach z tanich i lekkich konstrukcji w technologii uzgodnionej z mieszkańcami poszczególnych klatek.

Remonty są finansowane ze zgromadzonego przez nas, mieszkańców budynku, funduszu remontowego. Ponieważ są to nasze pieniądze zastrzegamy sobie prawo do uczestnictwa w komisji przetargowej i prawo do kontroli kosztów i jakości wykonywania prac remontowych.

 

 

 

 

 

  Kętrzyn bez cenzury  

Spis treści