Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Wychowanie przedszkolne jest bardzo ważne, to jest początek drogi dziecka do rozwoju emocjonalnego i umysłowego. To jest początek jego drogi do sukcesu. Potem jest szkoła podstawowa, średnia, studia i ewentualnie dalsza kariera. Tak było w przypadku moich dzieci. Bardzo dobrze wspominam przedszkole, do którego chodziły, tam gdzie zaczęły swój rozwój – mówił pan Stanisław.

Panie burmistrzu. Mówił pan, że ma pan prawa, ale musi pan sobie zdawać sprawę, że ma pan przede wszystkim obowiązki. Obowiązki wobec mieszkańców, którym pan pewne rzeczy obiecywał. Obiecywał pan konsultacje z mieszkańcami, szczerość, uczciwość w swoim postępowaniu. I tego się domagają w tej chwili mieszkańcy, aby pan tych obietnic dotrzymał. Ma pan działać w interesie mieszkańców a nie w „interesie burmistrza”. Interes gospodarczy miasta jest interesem wtórnym w stosunku do potrzeb mieszkańców, ale jest na pewno interesem ważniejszym od „interesu burmistrza”.

Dla korzystnej dzierżawy przedszkoli ma innego sposobu na znalezienie najlepszej oferty jak ogłoszenie publicznego przetargu. Ogłoszenie publiczne, po to żeby można było wybrać najlepszego zarządzającego. Wiem to ze swojego doświadczenia, ponieważ przez 15 lat byłem zastępcą zarządzających oraz przez 15 lat osobiście zarządzałem firmami. Sukcesy osiąga się wtedy, kiedy się współpracuje z ludźmi. Kiedy się robi coś dla nich, kiedy da im się wyzwolić własną inicjatywę.

Nie można tutaj zarzucać radnym, że przekraczają swoje kompetencje. Radni zostali wybrani przez mieszkańców po to, żeby ich reprezentowali, po to żeby kontrolowali działanie pozostałych organów, w tym przypadku działanie burmistrza. Po to żeby w tych sprawach, kiedy trzeba, występowali z interwencją. Tak jak to robią dzisiaj.

- Część czwarta  z wypowiedzi mieszkańców na nadzwyczajnej sesji rady miejskiej 19 czerwca 2020 roku, w sprawie oddania przedszkoli jednej osobie bez przetargu, również została nagrodzona oklaskami.

Burmistrz spuścił głowę i milczał

Foto: http://www.miastoketrzyn.pl/2020/06/xxvi-sesja-rady-miejskiej-w-ketrzynie-19-czerwca-2020/

 

 

 

 

Spis treści