Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Nowak ocenia Niedziółkę Cz.3/3

Przedstawiamy trzecią część wystapienia radnego Zbigniewa Nowaka podczas sesji absolutoryjnej w dniu 8 lipca 2021 r.

Sprawa czwarta, to polityka kadrowa i informacyjna. Wraz z objęciem przez Pana funkcji burmistrza wielu mieszkańców miało nadzieję na zmianę w szeroko rozumianej polityce kadrowej w mieście.

Pan zarzucał swojemu poprzednikowi upolitycznianie zatrudniania. Ale takiego upolityczniania, jakie Pan realizuje, to w naszym mieście jeszcze nie było. W pana przekonaniu najlepsi pracownicy, to ci, którzy kandydowali w wyborach samorządowych z list AS, którego jest Pan liderem.

Ich nominuje się na stanowiska pomimo, że nie posiadali wiedzy i przygotowania merytorycznego.

Kształtowanie przez Pana relacji burmistrz - kierownik jednostki organizacyjnej postrzegam przez pryzmat relacji Burmistrz - dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej. Relacje skandaliczne, w których dostrzegam elementy dyskryminacji. Bo jak nazwać niechęć do rozmów osobistych z dyrektorem?

Bo jak nazwać żądanie zwolnienia się?

Czy kazał Pan Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta zwolnić się za doprowadzenie do utraty dofinansowania w wys. 14.3 milionów?

Zresztą, obaj Panowie burmistrzowie zachowujecie się w tej sprawie skandalicznie i należy postawić pytanie: Czy powinniście kierować zespołami ludzkimi?

Sprawa piąta. Rok 2020 to rok pogłębiającego się kryzysu pomiędzy burmistrzem a radą.

To także rozpad koalicji PiS – AS utworzonej po wyborach samorządowych. Trzeba w tym miejscu zadać sobie pytanie o podłoże kryzysu. Wydaje się, że kryzys spowodowany był dość dziwną polityką prowadzoną przez burmistrza, co powodowało, że radni PiS przejrzeli na oczy.

Rok 2020 to dalsze to poważny kryzys komunikacji spowodowany brakiem umiejętności burmistrza kształtowania pozytywnych relacji z radą.

Sprawa szósta to polityka finansowa. Fiasko tej polityki w roku 2020 miało swój finał przy konstruowania budżetu na 2021 r., co skutkowało wydaniem przez RIO negatywnej opinii o projekcie budżetu i to można powiedzieć z kompromitującego powodu, polegającego na zaplanowaniu większych wydatków bieżących niż zaplanowanych dochodów bieżących, powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki.

Rok 2020 to rok rozrzutności i braku szacunku dla publicznego pieniądza, to w mojej ocenie brak bieżącego monitorowania realizacji budżetu w sferze dochodowej a szczególnie w sferze wydatkowej. Rok 2020 to okres prowadzenia nieracjonalnej polityki finansowej miasta.

 

 

 

 

 

 

Spis treści