Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Członek spółdzielni mieszkaniowej, na spotkaniu mieszkańców z zarządem w dniu 16 stycznia 2018 r., wnioskował o udostępnienie lokalu na spotkania mieszkańców budynku. Prezes zarządu A. Książek odmówił członkom spółdzielni.

Mieszkaniec spółdzielni  zwrócił się więc pisemnie, 31 stycznia 2018 r.,do prezesa: 

Pan Arkadiusz Książek, Prezes Zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie

W imieniu mieszkańców budynku przy ul. Różanej 11 wnoszę o udostępnienie lokalu użytkowego spółdzielni mieszkaniowej na spotkania mieszkańców budynku w sprawach spółdzielczych naszego budynku.

Spotkania będą się odbywały w godzinach popołudniowych nie częściej niż 2 razy w miesiącu. Proszę o wyznaczenie osoby, która otworzy, udostępni i zamknie lokal. Osoba ta może być obecna na naszych spotkaniach do chwili ich zakończenia. Spotkania będą dostępnie tylko dla członków spółdzielni i jej pracowników.

Dlaczego prezes Książek zabrania członkom prawa do spotkań w lokalach spółdzielni? Czy boi się zarzutów o niegospodarność? Boi się zarzutów o niezgodne z prawem obciążenia za ogrzewanie? A może boi się pytań o straty, które spowodował w spółdzielni?

 

 

 

  Kętrzyn bez cenzury  

Spis treści