Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Analiza stawek opłat [ zł/m2 ] po podwyżce wprowadzanej przez zarząd i radę nadzorczą dla Osiedla Piastowskiego,

została wykonana na podstawie zestawienia: 

Stawki opłat [ zł/m2 ] od lipca 2021 r. - Osiedle Piastowskie. Podwyżki wprowadzone przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie”.

Zestawienie dostępne jest w tekście: Dlaczego jedni płacą więcej, a inni mniej?

Dla mieszkania 60 m2 miesięczna opłata wynosi średnio 207 zł

(Opłata za eksploatację nieruchomości, eksploatację mienia i fundusz remontowy. Bez kosztów ogrzewania, ciepłej wody, opłaty za śmieci i pozostałych składników). 

Najwyższa opłata to 287 zł, a najniższa 194 zł, co daje różnicę 93 zł pomiędzy mieszkaniami?

W 2017 roku średnia opłata wynosiła 170 zł. Przez okres zarządzania prezesa Książka i obecnej rady nadzorczej opłaty wzrosły od 24  do 117 zł miesięcznie, czyli od 14 % (wiersz 12) do 38 % (wiersz 10).

Fundusz remontowy wynosi 84 zł (= 1,40 zł/m2 x 60 m2) miesięcznie a dla niektórych mieszkań 42 zł (= 0,70 zł/m2 x 60 m2) miesięcznie? 

Dlaczego zarząd i rada nadzorcza podwyższają opłaty?  Skąd wzięły się duże różnice w opłatach i funduszu remontowym? Gdzie można sprawdzić czy opłaty zostały dobrze wyliczone? 

Na te pytania powinni odpowiedzieć:

Arkadiusz KSIĄŻEK - Prezes Zarządu

Aneta NAHORNA     - Członek Zarządu - Główna Księgowa

Sławomir PISKORZ - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Henryk SKÓRKA     - Członek Rady Nadzorczej z Osiedla Piastowskiego

Lech LISOWSKI       - Członek Rady Nadzorczej z Osiedla Piastowskiego

Biorą za to pieniądze z naszych opłat. Przyznają sobie podwyżki i premie. Czy na to zasługują?

 

Załącznik: Opis wierszy w tabeli

1. Najwyższa stawka (max) - w kolumnach zestawienia stawek opłat z Piastowskiego: Eksploatacja nieruchomości, Eksploatacja mienia, Fundusz remontowy, występują stawki najwyższe dla różnych budynków. Stawka Razem nie jest sumą stawek z poszczególnych kolumn tej analizy tylko sumą stawek opłat z zestawienia dla budynków Osiedla Piastowskiego. Najwyższa stawka razem to 4,78 zł/m2 dla budynku przy ulicy Chrobrego 16B.

2. Najniższa stawka (min) - w kolumnach: Eksploatacja nieruchomości, Eksploatacja mienia, Fundusz remontowy, występują stawki najniższe dla różnych budynków. Stawka Razem nie jest sumą stawek z poszczególnych kolumn tej analizy, tylko sumą stawek opłat z zestawienia dla budynków Osiedla Piastowskiego. Najniższa stawka razem to 3,23 zł/m2 i występuje dla 15 budynków osiedla.

3. Średnia stawka (st.) – jest średnią z kolumn zestawienia stawek opłat z Piastowskiego : Eksploatacja nieruchomości, Eksploatacja mienia, Fundusz remontowy, Stawka Razem.

4. Różnica stawek (max-min) – Najwyższa stawka (max) minus Najniższa stawka (min), [wiersz 1 minus wiersz 2].

5. Proporcja stawek (max / min) – Najwyższa stawka (max) podzielona przez Najniższą stawkę (min), [wiersz 1 podzielony przez wiersz 2].

6. Stawki opłat w 2017 roku wyboru obecnej rady nadzorczej – dane archiwalne. Rok 2017 wybrano jako rok porównawczy w którym wybrano obecną radę nadzorczą a skład zarządu był taki sam jak w dniu sporządzenia analizy.

7. Wzrost średniej st. 2021–2017 – różnica pomiędzy Średnią stawką (st.) a Stawką opłat w 2017 roku, [wiersz 3 minus wiersz 6].

8. Proporcja średniej st. 2021–2017 – Średnia stawka (st.) podzielona przez Stawkę opłat w 2017 roku [wiersz 3 podzielony przez wiersz 6].

9. Wzrost największy st. 2021–2017- różnica pomiędzy Najwyższą stawką (max) a Stawką opłat w 2017 roku [wiersz 1 minus wiersz 6].

10. Proporcja najw. wzr. st. 2021/2017 - Najwyższa stawka (max) podzielona przez Stawkę opłat w 2017 roku [wiersz 3 podzielony przez wiersz 6].

11. Wzrost najmniejszy st. 2021–2017 - różnica pomiędzy Najniższą stawką (min) a Stawką opłat w 2017 roku [wiersz 2 minus wiersz 6].

12. Proporcja wzr.,najmn. 2021/2017 - Najniższa stawka (min) podzielona przez Stawkę opłat w 2017 roku [wiersz 2 podzielony przez wiersz 6].

 

 

 

 

Spis treści