Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Wniosek o odwołanie zarządu na Walnym Zgromadzeniu w czerwcu 2023 r.

Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie: Henryk Gienieczko, Stanisław Kulas, Waldemar Nowak i Władysław Zarecki złożyli, w dniu 1 czerwca 2023 r., do Zarządu Spółdzielni:

Wniosek o ujęcie w porządku obrad walnego zgromadzenia w 2023 r. uchwał o odwołaniu poszczególnych członków zarządu w związku z nieudzieleniem absolutorium za lata 2019-2021.
Decyzję o złożeniu wniosku podjęto na spotkaniu członków spółdzielni wybranych do Rady Nadzorczej Spółdzielni na Walnym Zgromadzeniu w 2022 r.

Powodem wystąpienia z wnioskiem jest niezakończona sprawa sądowa.

Pisaliśmy o tym w tekście:

Opis wydarzeń w Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie

13 września 2022 r. znajomy prezesa Książka złożył do Sądu Okręgowego w Olsztynie pozew o uchylenie 4 uchwał w sprawach: przyjęcia porządku obrad, odwołania prezesa zarządu Arkadiusza Książek, odwołania członka zarządu Anety Nahornej, wyboru rady nadzorczej oraz wstrzymanie wykonania uchwał do czasu zakończenia sprawy sądowej.

15 września 2022 r. Książek i Nahorna poparli powództwo, ponieważ chcą, aby uchwała o ich odwołaniu była nieważna. Zlekceważyli wyniki głosowania, podczas którego 80% głosujących poparło ich odwołanie.

20 września sędzia postanowił wstrzymać wykonanie uchwał do czasu zakończenia sprawy i przewlekał sprawę w taki sposób, że nie wysłał pozwu do Spółdzielni. Po zmianie sędziego pozew wysłano dopiero w lutym 2023 r.

15 marca z interwencją do Ministra Sprawiedliwości wystąpili członkowie Spółdzielni: Stanisław Kulas, Władysław Zarecki i Henryk Gienieczko.

11 kwietnia Sąd z urzędu uchyli postanowienie pierwszego sędziego. Postanowienie jest jeszcze niewykonalne. 

Odwołanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Pionier" a szczególnie Książka i Nahornej przyśpieszy ich odejście. Sąd będzie miał wtedy mniej pracy...

Czy Książka i Nahorną stać na odwagę, aby uszanować wyniki głosowania?

Jak do tej pory takiej odwagi nie mieli, ponieważ są

......................................................................................(tutaj wpisujemy własne określenie ich zachowania) 

 

 

 

 

 

Spis treści