Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Spółdzielca z Osiedla Sikorskiego, mieszkaniec budynku przy ul. Różanej 11, wystąpił 18 stycznia 2018 r. do Zarządu i Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie z wnioskiem dotyczącym zmiany regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej i sposobu dostarczania energii cieplnej do lokali w budynkach na Osiedlu Sikorskiego.

Zgłaszam wniosek o zmianę:

1. Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do ogrzewania lokali poprzez zwiększenie wielkości opłat stałych a zmniejszenie opłaty zmiennej.

2. Ogrzewania mieszkań w ten sposób, aby energia cieplna była w sposób ciągły dostarczana do rur pionowych doprowadzających ciepło do kaloryferów w poszczególnych lokalach.

Uzasadnienie

Brak grzejników z opomiarowaniem w łazienkach mieszkań na Osiedlu Sikorskiego powoduje szacowanie tego ciepła w sposób niezgodny z ustawą prawo energetyczne i zawyżone oraz niezgodne z prawem obciążenia dla dużej ilości mieszkańców. Rury grzewcze w łazienkach (tzw. „świece”) są nierównomiernie nagrzewane w zależności od kondygnacji i usytuowania pionu. Mieszkańcy płacą, więc za obliczone teoretyczne i szacunkowo ciepło, które nie było i nie jest weryfikowane przez pomiary temperatur rur grzewczych w poszczególnych łazienkach. Przy lekkiej zimie i zakręcanych kaloryferach kwoty za ogrzewanie w łazienkach przekraczają kilkakrotnie kwoty za ogrzewanie w pokojach ( np. za łazienkę 400 zł a za pozostałe pokoje 150 zł przy koszcie stałym 700 zł). Z powodu złego regulaminu obciążenia za ogrzewanie łazienek w różnych lokalach wynosiły do 250 do 700 zł.

Przy zakręconych kaloryferach umieszczonych w pokojach ciepło nie dopływa do rur pionowych doprowadzających ciepło. Jeżeli kaloryfer zostanie odkręcony na parterze to mieszkaniec zapłaci za ciepło z kaloryfera. Ciepło z rury doprowadzającej ogrzeje piwnice i jego pokój. Jeżeli kaloryfer będzie odkręcony na ostatnim piętrze a pozostałe będą zakręcone to mieszkaniec ostatniego pietra zapłaci za ciepło a rura pionowa ogrzeje piwnice i pokoje na parterze i piętrach poniżej. Jest to rozwiązanie krzywdzące dla mieszkańców wyższych pięter, ponieważ płacą za ciepło a ogrzewają dodatkowo niższe kondygnacje.

W obecnym regulaminie koszty stałe wynoszą 65% a zmienne 35%. W budynkach, w których grzejniki rurowe w łazienkach są nieopomiarowanie koszty te powinny wynosić około 80% w przedziale 70% do 90% w zależności od specyfiki budynku i woli jego mieszkańców.

Niniejszy wniosek jest uzupełnieniem mojego wniosku zgłoszonego ustnie w dniu 16 stycznia na spotkaniu w spółdzielni mieszkaniowej mieszkańców budynku z zarządem spółdzielni. W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny (...). Aby zmniejszyć niesprawiedliwe obciążenia dla mieszkańców spółdzielni udzielę dodatkowych wyjaśnień na posiedzeniu zarządu i rady nadzorczej spółdzielni.

 

 

 

 

  Kętrzyn bez cenzury  

Spis treści