Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Wniosek o ustanowienie kuratora dla spółdzielni

W dniu 28 sierpnia 2023 r. prawnik spółdzielni, upoważniony przez zarząd, złożył do Sądu Rejonowego w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o ustanowienie kuratora dla Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie.

Napisał, że spółdzielnia nie może być reprezentowana i nie może prowadzić spraw, bo nie ma wszystkich członków zarządu. W dniu 29 sierpnia 2023 r., Aneta Nahorna złożyła rezygnację z funkcji członka zarządu. Książka miał też wątpliwości, czy Dariusz Powroźnik jest jeszcze członkiem Zarządu.

Napisał, że zarządu nie można uzupełnić, bo w spółdzielni nie funkcjonuje rada nadzorcza. Rada kadencji 2017 -2022 liczy tylko 3 członków. Rada wybrana w 2022 r. nie działa, gdyż została zaskarżona do sądu przez znajomego Książka a Spółdzielnia (Książek i Nahorna) to zaskarżenie uznała. Teraz sprawa w sądzie jest celowo przedłużana przez Książka i jego znajomego, o czym pisaliśmy w tekście Opis wydarzeń w Spółdzielni Mieszkaniowej „Pionier” w Kętrzynie.

Nieprawdziwe informacje zawarte we wniosku zakwestionował członek spółdzielni Stanisław Kulas wysyłając, w dniu 12-09-2023 r., pismo z 6 załącznikami do Sądu Rejonowego VIII Wydz. Gosp. KRS.

 

Nie ma żadnych wątpliwości, co do istnienia mandatu Dariusza Powroźnika. W chwili obecnej skład zarządu spółdzielni liczy dwóch członków -napisał w pismie do Sądu KRS Stanisław Kulas.

Ten argument został potem potwierdzony Zarządzeniem Sądu przytoczonym w tekście Dlaczego Książek chciał wykreślić Powroźnika?

Według Statutu zarząd powinien składać się z 3 członków.

Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego wezwał, w dniu 16 października 2023 r., Spółdzielnię do uzupełnienia pełnomocnictwa dla prawnika oraz wpłacenie zaliczki na poczet wynagrodzenia kuratora w kwocie 4 tysięcy zł. Książek oświadczył, że zaliczkę wpłacił.

KBC

Książek musiał złożyć wniosek o ustanowienie kuratora, ponieważ Nahorna zrezygnowała z członka zarządu. Jednak Książek zagmatwał wniosek pisząc o wątpliwościach w sprawie Powroźnika. 

Sprostował to Stanisław Kulas, który przedstawił sądowi dokumenty z walnego, a z nich wynika, że Powroźnik nie został odwołany.

Dlaczego Książek tak napisałł? Naszym zdaniem zrobił to celowo, aby potem jego znajomy zaskarżył postanowienie w sprawie ustanowienia kuratora, a Książek mógł dalej być prezesem. 

Ciąg dalszy nastąpi…

 

 

 

 

Spis treści