Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Nie będzie niczego?

Niedziółka mówi:

Nie dla stołówki.

Mieszkańcy korzystający ze stołówki, przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej otrzymali pisma:

Mieszkańcy Kętrzyna korzystający ze stołówki są przygnębieni i zdenerwowani.

Pytają, co trzeba zrobić żeby stołówka nie była zlikwidowana? 

W artykule Kto zarobi na likwidacji stołówki MOPS? pytaliśmy: 

Czy prawdą jest, że faktyczną przyczyną likwidacji stołówki jest zamiar przejęcia wydawania obiadów przez jednego ze znajomych burmistrza prowadzącego restaurację?

Czy w tym celu trzeba krzywdzić pracowników i mieszkańców korzystających ze stołówki?

Radny Zbigniew Nowak pytał: Dlaczego burmistrz [Niedziółka] pomija funkcję społeczną, jaką spełnia stołówka od początku swojego istnienia? 

W artykule Zawilgocony dom dla seniorów? pisaliśmy: ... dom dla seniorów plus będzie w budynku obecnej stołówki MOPS, w którym wg dyrektor MOPS ”przecieka dach, ściany są zawilgocone, wnętrza od lat nie były remontowane”. 

Pytaliśmy: Dlaczego burmistrz Niedziółka nie zapytał seniorów o ich zdanie, podczas posiedzenia Kętrzyńskiej Rady Seniorów? 

W artykule Radny Tomasz Komorowski zdenerwował Niedziółkę? (Sesja 52. Cz.2.) radny pytał: Dlaczego Pan [Niedziółka], w sprawozdaniu z prac między sesjami, ukrył przed radnymi i mieszkańcami naszego miasta fakt, że likwiduje stołówkę MOPS i w tym baraku, na obrzeżach miasta, chce zrobić lokal dla seniorów?

Czy nasi starsi mieszkańcy, którzy przepracowali swoje całe życie, nie zasługują na lepsze miejsce?

Dlaczego lekceważy pan [Niedziółka] Radnych Rady Miejskiej w Kętrzynie nie informując ich o przedsięwzięciach realizowanych przez miasto, za środki publiczne?

W artykule Gdyby „alergia” umiała latać, byłaby bur***em? (Sesja 52. Cz.3.) radna Helena Szymkiewicz pytała – Dlaczego przetarg jest ogłoszony a my nic nie wiemy? W budżecie pojawiła się kwota 50 tys. zł na dzienny dom pobytu seniora i lokalizuje się go w budynku po byłej stołówce, która podobno jest zagrzybiona…

KBC

Mieszkańcy pytają: Co należy zrobić żeby stołówka nie była zlikwidowana?

Należy odwołać Niedziółkę w referendum, lub:

w  wyborach 2023 r. wybrać nowego burmistrza, który będzie dbał o mieszkańców i przywróci stołówkę.

 

 

 

 

 

Spis treści