Napisz do nas.
info@bezcenzury.ketrzyn.pl

Media

 

 

 

 

 

 

Wpłynęło zawiadomienie do Prokuratury

Do Prokuratury wpłyneło zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 231 k.k. przez burmistrza miasta. Z protokołu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej wynika, że dnia 19 września 2020 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski poinformował burmistrza miasta, że miasto nie otrzyma 14,3 mln zł dofinansowania na budowę ul. Górnej i przebudowę ul. Ogrodowej, ponieważ burmistrz nie rozpoczął w wymaganym w terminie 30 dni postępowania przetargowego. Zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 2 zawartych umów, wygasają one w takim przypadku z mocy prawa.

O utracie dofinansowania burmistrz nie informował rady miejskiej do czego był zobowiązany. W związku z brakiem wyjaśnień rada miejska podjęła uchwałę o przeprowadzeniu kontroli działań burmistrza w zakresie realizacji wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych.

W ocenie zawiadamijącego burmistrz, jako funkcjonariusz publiczny, popełnił przestępstwo polegające na niedopełnieniu obowiązków służbowych polegających na braku nadzoru nad realizacją umowy, którą osobiście podpisał. Nie nadzorował podległych mu urzędników, zaniechał nadzoru nad przebiegiem realizacji priorytetowych inwestycji drogowych, o bardzo dużej wartości, czym działał na szkodę interesu publicznego Gminy Miejskiej Kętrzyn i wyczerpał znamiona czynu określone w art. 231 § 1 kodeksu karnego.

KBC

Zawiadomienie do prokuratury oparto na protokole Komisji Rewizyjnej, zamieszczonym w tekście: ...winny dużej straty 14 300 000 zł dofinansowania. O sprawie pisaliśmy także w tekście: Czy celowe ukrywanie faktów to kłamstwo?

Podczas sesji w dniu 15 czerwca radni w punkcie 4. mieli rozpatrywać przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z przeprowadzonej kontroli dotyczącej działań burmistrza miasta w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych pn: Budowa ul. Górnej oraz Przebudowa ul. Ogrodowej na które Gmina Miejska otrzymała w 2020r. 14,3 mln dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Prowadzący sesję radny z klubu popierającego burmistrza nie dopuscił do dyskusji nad sprawozdaniem. 

Dlaczego?

Czyżby miał coś ukryć przed radnymi i mieszkańcami ogladającymi sesję?

 

 

 

 

Spis treści